Kadıköy'de 700 inşaat denetlendi

denetim

Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yapı Denetim Ekibi 12 bölge mühendisi üç araç ile denetimleri dönüşümlü olarak aralıksız sürdürüyor.

Kadıköy Belediyesi Yapı Denetim Ekibi uzmanlarının dikkat ettiği hususlar şöyle: Şaft ve asansör boşluklarının güvenlik bandıyla kapatılarak güvenliğin sağlanması, parsel etrafının güvenlik şeridiyle çevrilmesi, döşeme uçları diye tabir edilen katların bitiminde güvenlik perdelerinin mutlaka bulundurulması, çalışanların baret ve güvenlik kemeri kullanıp kullanmadığının tespiti, yol, kaldırım işgalinin söz konusu olup olmadığı, yıkım kuralları, şantiye şefi ve binası, iş güvenliği uzmanı bulunup bulunmadığı, gürültü.

Kadıköy'de 700 inşaat denetlendi

PROJELER DE MERCEK ALTINDA

Denetim uzmanları ayrıca inşaat projesi ile uygulamayı da şantiyede denetliyor. Beton kalitesinden tutun da taşıyıcı sistemlerin durumu, ölçülere uyulup uyulmadığının tespiti bu kapsamda yer alıyor. Özellikle ölçümler sırasında lazer metreler kullanılarak en ufak bir eksik veya hata varsa tespit edilebiliyor. İş sağlığı ve güvenliği, projeye uygunluk konularında eksiklik söz konusuysa her biri inşaat mühendisi olan denetim uzmanları firma sahibi veya şantiye şefine, eksikliğin bir an önce giderilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Eğer iş güvenliği ya da proje ile ilgili çok tehlikeli bir durum veya eksiklik tespit edilirse derhal inşaat mühürlenerek boşaltılıyor.

Kadıköy'de 700 inşaat denetlendi

CEZALAR ARTTI

2015 yılının ilk beş ayında gürültü nedeniyle 175 inşaata 455 bin 111 TL., kaldırımda inşaat işgali nedeniyle 16 inşaata 10 bin 521 lira, inşaat atıklarının neden olduğu kirlilik dolayısıyla 50 inşaata 97 bin 469 lira 50 kuruş ceza uygulandı. 2014 yılında 29 adet yıkımda yeterli güvenlik önlemi alınmadığı tespit edilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu gereği Encümen kararı ile yıkım ilgililerine para cezası uygulanmıştı. Aynı yıl, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38/2 maddesi gereği inşaat işgali nedeniyle 78 inşaata toplam 53 bin TL. para cezası uygulandı. Aynı kanunun 36/2 maddesi gereği gürültü nedeniyle 358 inşaata toplam 858 bin 668 TL para cezası uygulandı.