Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Allah'ın 99 ismi sır ve faziletleri

Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur

1/99

ER RAHMÂN: Rahman Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden Günde zikir sayısı: 298 Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.

2/99

ER RAHİM: Rahim Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. Günde zikir sayısı: 258 Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.

3/99

EL MELİK: Melik Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. Günde zikir sayısı: 91 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.

4/99

EL KUDDÛS: Kuddus Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz Günde zikir sayısı: 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur.

5/99

ES SELAM: Selam Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren Günde zikir sayısı: 131 Korkulan her şeyden korunmak için okunur.

6/99

EL MÜ’MİN: Mü’min Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan Günde zikir sayısı: 137 Kötü hastalıklara düşmemek için okunur.

7/99

EL MÜHEYMİN: Müheymin Gözeten ve Koruyan Günde zikir sayısı: 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur.

8/99

EL AZÎZ: Aziz Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip Günde zikir sayısı: 94 Düşmanlara galip gelmek için okunur.

9/99

EL CEBBÂR: Cebbar Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan Günde zikir sayısı: 206 istek ve arzuların olması için

10/99

EL MÜTEKEBBİR: Mütekkebbir Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren Günde zikir sayısı: 662 İzzete ve refaha nail olmak için okunur.Ya Mütekebbir ismini hergün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır. Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır. Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur.

11/99

EL HÂLIK: Halik Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden. Günde zikir sayısı : 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için okunur. Ya Halık ismini zikredenin kalbi nurlanır. Her işte başarılı olur. Bela ve kötülüklerden korunur. İyileşmesi zor akıl hastalığı olanlar bu ismi yazıp taşımaları halinde faydasını görürler. Çözülmesi zor olan bir işi olan kişi; kıbleye yönelip 5115 defa Ya Halık ismini zikredip, işinin çözülmesi için dua ederse işi halolur.

12/99

EL BÂRİ’: Bâri Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan Günde Zikir Sayısı : 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur. Ya Bari’ ismini 7gün 100defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 210 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir.

13/99

EL MUSAVVİR: Musavvir Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren Günde Zikir Sayısı :336 Maksat ve merama ulaşmak için Ya Musavvir ismini zikreden başladığı işte başarılı olur, geri kalmaz ve yaptığı iş bozulmaz.

14/99

EL ĞAFFÂR: Gaffar Mağrifeti pek çok Günde Zikir Sayısı: 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için okunur. Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur. Affolunur. Hasımlarının gözünde görünmez olur.

15/99

EL KAHHÂR: Kahhar Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan Günde Zikir Sayısı: 306 Zalimleri kahretmek için Kahhar ismi; düşmanı kahretmek ve düşmanı helak etmek gibi bir tesire sahiptir.

16/99

EL VEHHÂB: Vehhab Her türlü nimeti devamlı bağışlayan Günde Zikir Sayısı: 196 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur. Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulup, refaha erer.

17/99

ER REZZÂK: Rezzak Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden Günde Zikir Sayısı: 308 Bol rızıklı ömür için okunur. Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer.

18/99

EL FETTÂH: Fettâh Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran Günde Zikir Sayısı: 489 Maddi manevi hayırlar için okunur. Ya Fettah isminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eder. Darlık ve sıkıntı çekmez.

19/99

EL ALÎM: Alim Her şeyi çok iyi bilen Günde Zikir Sayısı: 150 ilim zenginliği için okunur. Ya Alim zikrine devam eden gizli sırlara vakıf olur. Herşey ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir. El Alim ismini yazıp suda silip içenin anlayışı ve zekası artar.

20/99

EL KÂBID: Kâbid Sıkan, Daraltan Günde Zikir Sayısı: 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez. Okuyan kötü huylarından kurtulur. Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur. İki ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.

21/99

EL BÂSIT: Bâsit Açan, Genişleten Günde Zikir Sayısı:72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur. Ya Basıt ismini zikreden kişi korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur.

22/99

EL HÂFIZ: Hafıd Yukardan aşağıya indiren alçaltan Günde Zikir Sayısı : 1481 Kötüden ve belalardan korunmak için okunur. Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz.

23/99

ER RÂFİ’: Râfi Yukarı kaldıran, yükselten Günde Zikir Sayısı : 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur. Ya Rafi ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur.

24/99

EL MUİZZ: Muiz İzzet veren, ağırlayan Günde Zikir Sayısı : 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur. Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuvveti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

25/99

EL MUZİLL: Müzil Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.

26/99

ES SEMî’: Semi Herşeyi iyi işiten Günde Zikir Sayısı :180 Duaların kabulu için okunur. Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

27/99

EL BASÎR: Basir Her şeyi iyi gören Günde Zikir Sayısı : 112 Acziyetin kalkması için okunur. Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.

28/99

EL HAKEM: Hakem Hükmeden, hakkı yerine getiren Günde Zikir Sayısı : 68 Haklı davasını kazanması için okunur. Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerlive tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.

29/99

EL ADL: Adl Çok Adaletli Günde Zikir Sayısı : 104 Adaletli olmak için Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

30/99

EL LATÎF: Latif En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Günde Zikir Sayısı :129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur. Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir. Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir.

31/99

EL HABİR: Habir Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar Günde Zikir Sayısı : 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur.

32/99

EL HALÎM: Halim Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren Günde Zikir Sayısı :88 Ahlak ve hılim / huy güzelliği için okunur. Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.

33/99

EL AZİM: Azim Çok Azametli Günde Zikir Sayısı : 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

34/99

EL GÂFÛR: Ğafur Affı ve mağfireti pek çok Günde Zikir Sayısı : 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur. Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır.

35/99

EŞ ŞEKÛR: Şekûr Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren Günde Zikir Sayısı : 526 Talihin açıklığı, bol rızık için okunur. Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur.

36/99

EL ALİYY: Aliyy Pek yüce, Pek yüksek Günde Zikir Sayısı : 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

37/99

EL KEBÎR: Kebir En büyük, pek büyük Günde Zikir Sayısı : 232 Hürmet görmek için okunur. Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, görevlerine ve işine geri döner.

38/99

EL HAFÎYZU: Hafız Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan Günde Zikir Sayısı : 998 Nefsinin ve malının korunması için okunur. Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.

39/99

EL MUKÎT: Mukit Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren Günde Zikir Sayısı : 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

40/99

EL HASÎB: Hasib Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen Günde Zikir Sayısı : 80 Herkese karşı alnı açık olmak için okunur. Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevilip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.

41/99

EL CELÎL: Celil Celalet ve Ululuk sahibi Günde Zikir Sayısı : 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur. Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır.

42/99

EL KERÎM: Kerim Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol Günde Zikir Sayısı : 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur. Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

43/99

ER RAKÎB: Rakib Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden Günde Zikir Sayısı : 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur. Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer.

44/99

EL MÜCÎB: Mücib Kendisine dua edenlerin isteklerini veren Günde Zikir Sayısı :3025 (55X55) Duaların kabul olunması için okunur. İhlasla “Yâ Mücib” diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevilir, duası kabul olur. 55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. (Allahulalem)

45/99

EL VÂSİU: Vâsi İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr Günde Zikir Sayısı :137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur. Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar.

46/99

EL HAKÎM: Hakim Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli Günde Zikir Sayısı : 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur. Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur. Cuma günü 6084 defa.

47/99

EL VEDÛD: Vedûd Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan Günde Zikir Sayısı : 400 Herkesin sevgisini kazanmak Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür. Okumaya devam eden kişi başkalarına tesir eder ve karşısındakini hükmü altına alır. Kalbi nurlanır, huzura kavuşur. Günde 270 defa Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur.

48/99

EL MECÎD: Mecid Şanı büyük ve yüksek Günde Zikir Sayısı :3249 İzzet ve şerefin artması için okunur. Ya Mecid ismini sürekli zikredene şeytan yaklaşıp vesvese veremez. İnsanlar arasında izzeti ve sevgisi artar. Fakirlikten kurtulur, rızkı çoğalır. Arabi ayın ortasında oruç tutup, iftar zamanı Ya Mecid ismini zikreden; maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşur,Sedef hastalığından kurtulur.

49/99

EL BÂ’IS: Bâis Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran Günde Zikir Sayısı : 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur. Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir.

50/99

EŞ ŞEHÎD: Şehid Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır Günde Zikir Sayısı : 319 Şehid olmak, heybetli olmak için okunur. Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer. Ana-babaya karşı gelen kişinin veya kocasına karşı isyan eden kadının başından tutularak Ya Şehid ismi okunursa isyanları ve asilikleri geçer.

51/99

EL HAKK: Hakk Ya Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur. Halk arasında sözü geçen, dinlenen bir kişi olur. Kulluk görevlerini yerine getirmede zorlanmaz. Ahlakı ve durumu düzelir. Batıldan uzak olur.

52/99

EL VEKÎL: Vekil Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran Günde Zikir Sayısı : 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur. Ya Vekil ismini zikreden musibetlerden korunur. Rüzgar ve gök gürültüsü korkularından emin olur. Rızık kapıları açılır. Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

53/99

EL KAVİYY: Kavi Pek Güçlü Günde Zikir Sayısı : 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kuvvetlenir. Okuyan yolculuk sırasındaki kaza, bela ve hastalıklardan korunur. Günde 126 defa Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar. Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.

54/99

EL METÎN: Metin Çok Sağlam Günde Zikir Sayısı : 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur. Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur. Zayıflığa düşmezler. Maddi ve manevi kuvvete ererler.

55/99

EL VELİYY: Veli Sevdiği kullarının dostu Günde Zikir Sayısı : 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar. İçi ve dışı temizlenir. Kötülüklerden uzak olur. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan Allah’ın veli kullarından olur.

56/99

EL HAMÎD: Hamid Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen Günde Zikir Sayısı :3844 ( 62X62 ) Kazancın genişlemesi Ya Hamid ismini zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur. Mahlukatın sevgisini kazanır. Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur.

57/99

EL MUHSÎ: Muhsi Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen Günde Zikir Sayısı : 148 Zekanın kuvvetli olması için okunur. Ya Muhsi ismini zikredene bütün kalpler itaat eder. Okuyan kötü ahlaktan kurtulur. Unutkanlık kalmaz. Vücudundaki hastalıklardan şifa bulur. Allah zihin açıklığı verir, idrak ve anlayışı artar.

58/99

EL MÜBDİÜ: Mübdi Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan Günde Zikir Sayısı : 57 Her işte muvaffak olmak için okunur. Ya Mübdi ismini zikreden hikmet sahibi olur, hikmetli konuşur. Gizli olan işlerden haberdar olur. Hergün 56 defa Ya Mübdi ismini zikreden başladığı her işi başarıyla bitirir.

59/99

EL MUÎD: Muid Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan Günde Zikir Sayısı : 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur. Ya Muid ismini zikredenlerin elinden gitmiş olan herşey yerine gelir. Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa Ya Muid ismini zikrederse bozulan işi yoluna girer. Bir şeyi unutan kişi bu ismi okursa unuttuğunu hatırlar.

60/99

EL MUHYİ: İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren

61/99

EL MÜMİT: Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren

62/99

EL HAYY: Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi

63/99

EL KAYYUM: Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan

64/99

EL VACİD: istediğini,istediği vakit bulan

65/99

EL MACİD: Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol

66/99

EL VAHİD: TekZatında,sıfatlarında,isimlerinde,efaili nde ortağı ve benzeri olmayan

67/99

EL SAMED: Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil

68/99

EL KADİR: istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan

69/99

EL MUKDEDİR: kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden

70/99

EL MUKADDİM: İstediğini öne getiren,öne alan

71/99

EL MUAHHİR: İstediğini geri koyan,arkaya bırakan

72/99

EL EVVEL: Her şeyden önce var olan

73/99

EL AHİR: Her şey helak olduktan sonra geri kalan

74/99

EL ZAHİR: Varlığı sayısız delillerle açık olan

75/99

EL BATIN:Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan

76/99

EL VALİ: Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden

77/99

EL MÜTEALİ: :Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan

78/99

EL BERR: Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan

79/99

EL TEVVAB: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan

80/99

EL MUNTEKIM: Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren

81/99

EL AFÜVV: Affeden,magfiret eden

82/99

EL RAUF: Merhamet edicipek şefkatli

83/99

MALİK'ÜL MÜLK: Mülkün ebedi ezeli sahibi

84/99

ZÜLCELALİ VE 'L-İKRAM: Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi

85/99

EL MUKSİT: Hükmünde ve işlerinde adaletli olan

86/99

EL CAMİ: İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan

87/99

EL GANİYY: Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan

88/99

EL MUGNİ: Diledigine zenginlik veren müstagni kılan

89/99

EL MANİ: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen

90/99

EL DARR: :Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan

91/99

EL NAFİ: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran

92/99

EL NUR:Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan

93/99

EL HADİ: Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan

94/99

EL BEDİ: Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan

95/99

EL BAKİ: Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan

96/99

EL VARİS: Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi

97/99

EL RAŞİT: Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran

98/99

EL SABUR: Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan

99/99