Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Nefise Karatay 8 ayda sadece 8 kilo aldı

Nefise Karatay, 8 aylık hamile olmasına rağmen incecik görüntüsü ile herkesi hayrete düşürüyor.

1/25

Ha­mi­le­li­ği­nin son dö­nem­le­ri­ni ya­şa­yan Ne­fi­se Kar­ta­y’­a ‘Kar­nı Bur­nun­da­’ de­mek için bin şa­hit la­zım; zi­ra kar­nı bi­le gö­rün­me­yen ün­lü su­nu­cu, form­da gö­rün­tü­süy­le dik­kat çe­ki­yor.

2/25

8 ay­da sa­de­ce 8 ki­lo al­dı­ğı­nı be­lir­ten Ka­ra­tay, be­be­ğe za­rar ver­me­den na­sıl form­da kal­dı­ğı­nı an­lat­tı.

3/25

Bugün'de yer alan habere göre, İşin sır­rı­nın sa­de­ce sağ­lık­lı bes­len­mek­ten geç­ti­ği­ni söy­le­yen ün­lü su­nu­cu, “Hiç spor yap­mı­yo­rum.

4/25

Er­ken do­ğum ris­ki ol­ma­ma­sı için yü­rü­yü­şe bi­le çık­mı­yo­rum. Ye­dik­le­ri­me dik­kat edi­yo­rum sa­de­ce. Is­pa­nak, ta­ze fa­sul­ye, mer­ci­mek, no­hut gi­bi seb­ze ve bak­li­yat ağır­lık­lı bes­le­ni­yo­rum. Her sa­bah kah­val­tı­da 2 köy yu­mur­ta­sı yi­yo­rum.

5/25

Şe­ker­li hiç­bir şey ye­mi­yo­rum. Şe­ker ih­ti­ya­cı­mı mey­ve­ler­den alı­yo­rum.

6/25

Ek­mek ve ha­mur işi­ni ha­ya­tım­dan çı­kart­tım. Çay, kah­ve ve asit­li içe­cek­ler­den de uzak du­ru­yo­rum. Her öğün sof­ram­da mut­la­ka yo­ğurt ve süt bu­lu­nu­yo­r” de­di.

7/25

Karnında başka bir canlıyı taşımanın muhteşem bir şey olduğunu belirten Karatay, “Dua ediyorum. Allah isteyen herkese versin.

8/25

Dünyanın en güzel duygusu” dedi. Doğacak kızlarına Maya ismini vereceklerini açıklayan ünlü sunucu, “O, eşim ve benim ortak hamurumuz. Bu yüzden ismini Maya koyalım dedik” şeklinde konuştu.

9/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

10/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

11/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

12/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

13/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

14/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

15/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

16/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

17/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

18/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

19/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

20/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

21/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

22/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

23/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

24/25

Güzel manken ve sunucu Nefise Karatay

25/25