Çetin Doğan savunmasını yaptı

Çetin Doğan savunmasını yaptı

Balyoz Davası'nda savunmasını yapan tutuklu sanık emekli Orgeneral Çetin Doğan, 920 sayfalık mütalaayı eleştirerek "3 saat 33 dakikada hazırlanmış, baştan savma, hukuki niteliği bu nedenlerle sakat doğmuş bir belgedir. Bu nedenlerle de mahkemece reddini arz ve talep ederim" dedi. Duruşma Savcısı, Çetin Doğan'ın mütalaaya karşı savunma yaptığını hatırlatarak, ''Doğan güncel siyasi gelişmelere göre ihtilal planı yaptığını ikrar etmiştir'' dedi.

"SAVCI KONUŞURKEN GÜLECEĞİNE SORULARA CEVAP VERSİN"

"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 250'si tutuklu 365 sanıklı davanın 100. duruşmasında mütalaa karşı savunmasını yapan emekli Orgeneral Çetin Doğan, duruşma savcıları Savaş Kırbaş ile Hüseyin Kaplan'ın davada tanık olan dinlenen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'ya sorduğu sorularını eleştirdi. Savcıları askeri belgelere vakıf olmamakla eleştiren Doğan, "Savcı ben konuşurken güleceğine aşağıdaki sorularıma cevap versin" dedi.

"KONUŞMANIZI KESERİM"

Mahkeme Başkanı Ömer Diken, "Cumhuriyet savcısına sataşma istemiyorum. Cumhuriyet Savcısı müdafi değil. Kamuyu temsil ediyor. İki kez oldu, üçüncüsünde konuşmanızı keserim. Cumhuriyet savcısının ne yaptığı sizi ilgilendirmez" diye konuştu.

"PARTİ LİDERLERİ GÜNDEME PATAVATSIZCA TAŞIDI"

Savunmasına devam eden Çetin Doğan, "Adil düzen mutlaka gelecek, kanlı mı gelecek, kansız mı gelecek onu zaman gösterecek" mealinde söylemlerin parti liderlerince gündeme pervasızca taşındığı bir ortamda, ordunun geri bölgesinde bölücü ve irticai kalkışmaları sıkıyönetim planlarının tartışılması için senaryoya dahil edilmesinden acaba neden rahatsızlık duyulmaktadır" dedi.

"ÇETİN DOĞAN İHTİLAL PLANI YAPTIĞINI İKRAR ETMİŞTİR"

Söz alan duruşma savcısı Hüseyin Kaplan, sanık Çetin Doğan'ın mütalaaya karşı savunma yaptığını hatırlatarak, "Çetin Doğan bir kere şunu iyi bilmelidir. Muhatabı savcılık makamı değil mahkemedir. Kendisi Cumhuriyet savcılarının, duruşma safhasında söylediği sözleri değil, dosyadaki belge ve bilgileri çürütmesi gerekiyor. Çetin Doğan 'Cumhuriyet savcıları askeri bilgilere vakıf değil' diyor. Doğrudur sizin kadar bilemeyiz. Ancak planda geçen, 'Milli Mutabakat Hükümeti kurulmalı" şeklindeki ifadelerden ne Genelkurmay Başkanı, ne de diğer komutanlar bir şey anlamış. Savunmasında, 'Adil Düzen gelecek kanlı mı olacak kansız mı olacak' şeklindeki sözleri ile güncel siyasi gelişmelere göre ihtilal planı yaptığını ikrar (onamak) etmiştir. Planlarda geçen milli mutabakat hükümetinin ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. Kararı verecek mahkeme heyetidir. Savunma heyete yapılsın" diye konuştu.

ÇETİN DOĞAN MÜTALAANIN REDDİNİ İSTEDİ

Savcıların 920 sayfalık mütalaayı ön yargılarla hazırladığını savunan Çetin Doğan, şunları söyledi: "Savcıların önyargılarla hazırladığı esas hakkında mütalaa belgesi hem hazırlanma şekli, zamanı ve mahkemede delillerin tartışılması aşaması atlanarak, 18 sayfalık bir özet halinde okunması açılarından Ceza Muhakemesi Usul yasasına aykırıdır. Birçok eksiklileri, aykırılıklar bulunmaktadır. Bu kapsamda Sayın Cumhuriyet savcılarının, esas hakkında mütalaalarını, sanıkların savunmakla mükellef oldukları hakları göz ardı ederek, lehte olan kanıtlar dikkate alınmadan, duruşmalarda yapılmış tespitlere tamamen tezat ve savunma hakkının kısıtlanması pahasına aceleyle hazırlamış oldukları açıktır. Bu belgenin hazırlanmasında, maddi gerçeğin araştırılması, ortaya çıkartılması esas alınmamıştır. Bu belge "yapılmamış darbeler ve yaşanmamış soyut iddiaları geçerli kılmaya yönelik" sırf "usulün gereği" yerine getirilmesi için 920 sayfalık kopyala-yapıştır metodu ile 3 saat 33 dakikada hazırlanmış, baştan savma, hukuki niteliği bu nedenlerle sakat doğmuş bir belgedir. Bu nedenlerle de Mahkemece reddini arz ve talep ederim."

ÇETİN DOĞAN SAVUNMASINI TAMAMLADI

Saat 12.30'a kadar konuşan Çetin Doğan, "Hazırladığım dilekçeyi mahkemeye sunmak istiyorum. Son savunmam değildir. 'Delilleri tartışacağız' dediğiniz için hazırladım. Delillerin tartışmasına ilişkindir" dedi. Mahkeme Başkanı Diken'de "Sizin nasıl algıladığınız değil usulün nasıl algıladığı önemli" diye konuştu.