Demircan: Faizli bankada çalışmak haramdır

Demircan: Faizli bankada çalışmak haramdır

İlahiyat profesörü Ali Rıza Demircan, Takvim Gazetesi'ndeki köşesinde finans bankacılığı ile ilgili dikkat çekici açıklamalara imza attı. Köşesinde bazı soruları cevaplayan Demircan, faizli bankalarda çalışmanın da haram olduğunu kaydetti.

BANKADA ÇALIŞMAK CAİZ Mİ?

Finans bankalarına para yatırıp, kâr payı adı altında verileni almak faiz olur mu? Bir diğer ifade ile verileni almak helal midir?

Bismillah... Bankalar faiz oranını açıklayarak mevduat alır. Bildiğim kadarıyla finans bankalarında oranı önceden belirlenmiş kâr payı yoktur.
Oranı belirli olmadığı veya yasal olarak hiç de olmayabileceği için alınan kâr payı faiz değildir, dolayısıyla helâldir. Bu arada açıklamış olalım: Finans bankaları çalışma yöntemlerini gereğince açıklamadıkları ve sorulara tatmin edici cevaplar veremedikleri için giderek güvenilirliklerini yitirmektedirler. Oysaki bu kurumların İslâmî ölçüleri zedelemeden varlıklarını sürdürmeleri gerekir. Bir soruda ben sormuş olayım:

Bizim mevduatlarımızı müdarebe (bir tarafta sermaye diğer tarafta işletme) sistemi ile toplayan bu kurumlar neden mudarebe sistemini işletmezler ve ortaklıklar oluşturmazlar.

FAİZ GELİRİYLE VERGİ ÖDENİR Mİ

Faiz geliri vergi olarak ödenebilir mi? Mesela araba vergisi veya gelir vergisi olarak.

Bismillah... Öncelikli vazîfemiz faizli bankalarla, faiz alacağımız ölçüde işlem yapmamamızdır.
Çünkü onlarla yardımlaşma anlamını taşıyacak iş birliği bize haram kılınmıştır.(Mâide 2) Ancak şu veya bu şekilde faiz alınırsa onunla her türlü vergi verilebilir. Böylece toplumun malı topluma iade edilmiş olur .Ama zekât verilemez, Çünkü zekât kişinin özbeöz helâl malından verilebilir.

FAİZLİ BANKADA ÇALIŞMAK HARAMDIR

Faizli bankada çalışmak haram mıdır?

Bismillah... Haramdır. Kendinize yeni bir iş arayışı içinde olun.
Buluncaya kadar da mümkünse kendinizi faiz işlemleriyle ilgili olmayan bir birime naklettirin.

Bankaların verdiği hediye ve primleri almak caiz mi?

Bismillah... Caiz değildir. Almak konumunda iseniz alınız. Ve sizden daha fakir olanlara verin