Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? Ekonomi takvimi belli mi? 2021 Ekonomik Reformlar Kitapçığı
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, 12 Mart tarihinde açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise reform paketi takviminin hazırlandığını ve Salı günü eylem programı ve takviminin paylaşılacağını belirtmişti.

10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, 23 Mart 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı paylaşımda, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ve iş dünyası, Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? Ekonomi takvimi belli mi? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? Ekonomi takvimi belli mi? İşte, 10 maddelik Ekonomi Reform Paketi..

EKONOMİ REFORM PAKETİ'NDE NELER VAR?

"Ekonomi Reformları" için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız." açıklamasında bulundu.

Yeni ekonomik reformların ana hedefi, 'salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim' olarak belirlendi.

Reform paketinin temel amaçları ise 'makroekonomik istikrarın temini', 'rekabetçi üretim ve verimlilik artışları' ile 'şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim' oldu.

Kitapçığa göre, "makro ekonomik politikalar" ve "yapısal politikalar" olmak üzere iki ana reform alanı bulunurken her iki ana hedef altında 5'er başlık belirlendi.

'Makro ekonomik politikalar' kapsamında kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık ve istihdam yer alırken, 'yapısal politikalar' kapsamını ise kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet ile piyasa gözetimi ve denetimi başlıkları oluşturdu.

'Kamu maliyesi' başlığında güven ve istikrara dayalı mali disiplin temel öncelik olarak belirlenirken, risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması amaçlandı ve bu başlık altında 6 hedef yer aldı.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecek.

Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren "Kamu Maliyesi Raporu" üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Özel hesap uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacak.

Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecek. Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak.

Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak mali disiplin güçlendirilecek.

Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek.

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecek.

Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.

Kamu kurumlarının yurt dışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecek.

Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak.

Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak.

Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek.

İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak.

2021 EKONOMİK REFORMLAR KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? Ekonomi takvimi belli mi? 2021 Ekonomik Reformlar Kitapçığı