Petrol
86.75
-0.29%
Euro
19.6029
-0.07%
Dolar
18.6377
0.03%
Altın
1.077
-0.29%
Borsa
5046
0.00%
Bitcoin
320.697
-0.91%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

  İnönü'nün MBK'ye gönderdiği Menderes mektubu

  Güneş gazetesi yazarı Zelyut, İsmet İnönü'nün Milli Birlik Komitesi'ne gönderdiği mektubu manşetine taşıdı.
  • 24.09.2012 - 10:35
  İnönü'nün MBK'ye gönderdiği Menderes mektubu

  İnönü nün MBK ye gönderdiği Menderes mektubu #1

  Türkiye'nin yakın dönem siyaset hayatının en çok tartışılan olaylarından Menderes'in idamı bugün de çok konuşuluyor. Güneş gazetesi yazarı Rıza Zelyut, İsmet İnönü'nün Menderes'in idamına ilişkin tepkisini ortaya koyduğu mektubu köşesine taşıdı.

  İşte Zelyut'un "İnönü'den 'İdam etmeyin' mektubu" başlıklı o yazısı:

  1945 yılında CHP'den ayrılan Adnan Menderes ve arkadaşları 1946'da Demokrat Parti'yi (DP) kurdular. 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen DP; 27 Mayıs 1960'ta yapılan kansız bir askeri darbe ile devrildi. Demokrat Partililer; Yassıada'da kurulan özel mahkemede yarggılandılar; Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu idam edildiler.

  İSMET İNÖNÜ MENDERES'İN İDAMINA KARŞIYDI

  Daha sonra sanki bu darbeyi CHP yaptırmış; idamlar da CHP yüzünden olmuş gibi kamuoyunda yanlış bir izlenim oluşturuldu. Halbuki dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü; idam cezasına en başından beri karşı çıkıyordu. Bu amaçla askerlerden oluşan Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'e çok önemli bir mektup yazdı. Çok kritik bir süreçte yazılan bu mektup; İsmet Paşa'nın ve CHP'nin tavrını göstermesi açısından önemli bir siyasal belgedir.

  İŞTE O MEKTUP

  'Orgeneral Cemal Gürsel,
  Sayın Silahlı Kuvvetler Başkumandanı ve Milli Birlik Komitesi Başkanı.
  Yassıada kararları tebliğ ve ilan edilmek üzeredir. Kararlar arasında ölüm cezaları bulunursa, bunların infazı Anayasaya göre Milli Birlik Komitesi'nin tasdikine bağlı olacaktır.
  Kararın tebliğinden iki gün evvel yüksek makamınıza müracaat ederek ölüm cezalarının infazı hususundaki ciddi endişelerimin Milli Birlik Komitesi'ne duyurulmasına tavassut (aracılık) buyrulmasını istirham ediyorum.
  Memleketin siyasi hayatında mesuliyet sahibi olarak idam cezalarının tasdikindeki büyük zararları arz etmek için başka bir vasıtamız ve çaremiz olmadığından, müracaatımın zaruri görülmesini saygılarla rica ederim.

  MAHKEME KARARININ ADİL OLACAĞINA ŞÜPHEM YOK

  Mahkemenin her tesirden uzak olarak tam bağımsızlıkla karar vereceğine ve mahkemenin vereceği kararların adil olacağına şüphe yoktur. Ancak Milli Birlik Komitesi üyeleri, ölüm cezalarının infazı için son söz sahibi olmak salahiyetiyle teçhiz (yetkili) edilmişlerdir. Bu hususta Milli Birlik Komitesi üyeleri hakimlerin kararlarına mesnet teşkil eden hukuki ve kanuni unsurlar dışındaki bazı gerçekleri ve zaruretleri göz önünde bulundurmak mevkiindedirler. Ben bu müracaatımla, memleketin selameti bakımından hayati ehemmiyette saydığım bu gerçekleri ve zaruretleri ortaya koymak istiyorum.

  SAYIN ORGENERALİM

  Sayın Orgeneralim,
  Memleketimizin bugünkü halinde ne kadar az sayıda olursa olsun, ölüm kararlarının tasdik ve infazı yüksek milli menfaatlere her suretle aykırıdır. Kansız bir ihtilal yapıldı. Böyle bir ihtilalden bir buçuk sene sonra, geçmiş bir iktidar erkanının siyasi suçlarından dolayı idam edilmeleri, siyasi idamların bünyesinde zaten mevcut olan hak tereddüdünü azami ölçüde arttırmış olacaktır.
  Suçluların en ziyade kahrını çekmiş vatandaşlar bile bu infazı aşırı bulacak ve müteessir olacaklardır. İhtilalden bir buçuk sene sonra seçimlere gidiyoruz. Eski, yeni siyasi parti mensupları arasında yaklaşma ve anlaşma çareleri arıyoruz. Bu çabalama içinde artık eskimiş olan siyasi suçlardan dolayı idam cezası tatbik etmek, siyasi partiler arasında ve memlekette manen huzur teessüsünü imkansız kılacaktır. Unutmamalı ki, yarın seçime gidecek ve seçimlerden sonra idareye katılacak siyasi partilerin çoğu, geçmiş iktidar partisinin mensuplarına büyük mikyasta istinat etmektedir. Bunlar yalnız seçim esnasında değil, seçimden sonra da ruhlardaki daimi bir yarayı işletmekten geri kalmayacaklardır

  SUÇLULARIN İDAM OLUNMAMASI..

  Ceza tatbikinin bünyesinde taşıdığı ibret ve tenbih hassaları, şimdi infaz yapılmamasında daha ziyade mevcuttur. Memleket huzurunun ve vatandaş münasebetlerinin iyi yola girmesi için ümitlerin bağlanabileceği tek çare bundan ibarettir. Suçluların idam olunmaması, ayaklanma teşebbüsünde olacakların cüretini artıracağı endişesi mübalağa edilmemelidir. Ayaklanma teşebbüsünün maddi kuvveti hiçbir zaman devlet ve hükümetin kuvvetiyle başa çıkamaz. Bu teşebbüslerin dikkate alınacak tarafları daha ziyade ruhi ve manevi kuvvetlerdir. Bu kuvvetler ise, idam cezasının infaz olunmamasıyla artmak ve infaz olunmasıyla zayıflamak istidadındadır. İnsanların tecrübesinin bir değeri varsa, bizim her yerde gördüğümüz sonuç budur.
  Sayın Orgeneral,

  ÖLÜM CEZASI AYRI BİR MESELEDİR

  Biraz da infaz meselesinin bir diğer önemli tarafına temas etmek isterim. Mahkemenin vereceği kararlara tesir edilmemesi ve mahkemece verilen kararların tatbik edilmesi, ordunun isteği olduğundan bahsedilmektedir. Mahkeme kararlarına tesir edilmemesi arzusu ordu için tabii ihtiyaçtır. En büyük milli müessesemiz olan ordumuzun adalet bağımsızlığı fikri ile dolu olmasını, millet anlayışının bir yankısı saymak lazımdır. Bu arzu takdire ve saygıya layıktır. Yalnız, ölüm cezasının infazı ayrı bir meseledir. Nitekim Anayasa bunu, Milli Birlik Komitesi'nin hususi kararına bağlayarak kayıt ve şart altına almıştır. Eğer varit ise, ordu adına Milli Birlik Komitesi'nin idam kararının tasdikine icbar edilmesi (zorlanması) haksız ve kanunsuzdur. Ordu adının böyle bir mevzuda kullanılması, Türk Ordusu'nun ebedi şerefine karşı saygı duygusu ile telif olunamaz. Ordu tesiriyle bir infaz muamelesi millette orduya karşı deva bulmaz bir kırgınlık yaratacaktır. Milletle ordu arasına girecek böyle bir hatıranın tepkisini düşünmek insana dehşet veriyor.

  ENDİŞELERİMİ DİKKATE ALACAĞINIZI UMUYORUM

  Hulasa, infaz kararında ordunun tesirini Milli Birlik Komitesi'nce yerine getirmek, akla gelebilecek mahzurların en büyüğünü taşır ve tarih önünde, karar verenlere de verdirenlere de hesapsız vebal yükler. Ordunun böyle bir tesir yaptığına ve yapacağına asla inanmıyorum. Milli Birlik Komitesi'nin, ağır ve şerefli vazifesini tamamlarken, memleketin selameti bakımından duyduğum endişelerin üzerinde duracağını ümit ediyorum.
  Sayın Orgeneral,
  Türkiye bugün bir ittifak manzumesi içindedir. Her meselenin önünde, milli savunma için müttefikler arasında haysiyetli ve itibarlı bir mevkide bulunmamızın büyük ehemmiyeti vardır. Bu bizim için öyle bir ihtiyaçtır ki, bunda kusurlu olmak, hatta ittifak manzumesi (topluluğu) içinde bizden daha kusurlu üyelerin bulunması ihtimalinde bile bizim için mazeret teşkil edemez. Siyasi suçlardan dolayı ölüm cezası, bugün yeryüzünde hemen hiçbir medeni ülkede kalmamış gibidir. Türlü tehlike karşısında bulunan memleketimizin bekçileri ve koruyucuları olan Milli Birlik Komitesi üyelerinin ellerindeki aziz emaneti vahim bir itibar buhranına maruz bırakmayacaklarını hulus ile ümit ediyorum.

  RESMİ DÜŞÜNCELERİMİ BİLDİRİN

  Sayın Orgeneral,
  İnfaz meselesinde düşündüklerimi şimdiye kadar muhtelif vesilelerle size ve temas edebildiğim Milli Birlik Komitesi üyelerine tam bir açıklık ve kesinlikle söylemekte kusur etmedim. Şimdi resmi vazife olarak son kararı vereceğiniz anda Mili Birlik Komitesi'ne bu konudaki düşüncelerimin resmen bildirilmesini sizden niyaz ediyorum.
  Üstün saygılarımın kabulünü istirham ederim Sayın Orgeneralim.
  İsmet İnönü, 13 Eylül 1961'

  (Kaynak: Bilinmeyen Yönleriyle Cumhuriyet Tarihi, Hazırlayan: Alpay Kabacalı, 222.sayfa)


  Görüş Bildir