Sınavda başarı duası Türkçe ve Arapça okunuşu: YKS'de okunması gereken dualar nelerdir?
ensonhaber.com

2,5 milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bugün ve yarın 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Uzun zamandır sınava hazırlanan öğrenciler, sınavlarının daha iyi geçmesi için veliler de çocuklarının başarılı olması ve istedikleri üniversiteye yerleşebilmesi için dualar edecek.

Bu kapsamda YKS'ye saatler kala YKS'de hangi dualar okunur sorusu, milyonlarca öğrenci ve velisinin yoğunlaştığı konulardan biri oldu. Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar araştırılıyor.

Peki YKS'de okunması gereken dualar nelerdir? Kalem Suresi okunuşu ve anlamı...

SINAVA GİRERKEN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur.

Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

6 – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Sınavda başarı duası Türkçe ve Arapça okunuşu: YKS'de okunması gereken dualar nelerdir?

SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR NELERDİR?

4444 Tefriciye, 9999 Fetih suresi ilk Ayeti, 33 Fetih suresi, 41 Yasin, 41 Kalem suresi, 41 Alak suresi, 70 İnşirâh, 21 Taha suresi.

KALEM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Nun velkalemi ve ma yesturune. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin. Ve inne leke leecren ğayre memnunin. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin. Fesetubsıru ve yubsırune. Bieyyikumulmeftunu. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne. Fela tutı'ılmukezzibiyne. Veddu lev tudhinu feyudhinune. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni. Hemmazin meşşain binemiymin. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin. 'utullin ba'de zalike zeniymen. En kane za malin ve beniyne. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

Sınavda başarı duası Türkçe ve Arapça okunuşu: YKS'de okunması gereken dualar nelerdir?

KALEM SURESİ ANLAMI

Kalem suresi İslam dinine ve Peygamber Efendimize dair pek çok konuda bilgi sahibi olmamızı sağlayan surelerden bir tanesidir. Ayrıca Kalem suresi fazileti oldukça fazla olan, çok faydalı bir suredir. Bu faziletlerden nasiplenebilmek adına duayı anlayarak okuyabilmek oldukça önemlidir.

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Hanginizde imiş o fitne ve cinnet. Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur. O halde, yalanlayıcılara itaat etme. Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren, hayra engel olan, saldırgan, günahkâr, kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı, mal ve oğulları var diye (böyle davranır). Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der. Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız. Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı). Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da, bahçe simsiyah kesiliverdi. Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler: "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye. Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı. "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı. (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler. Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler . "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler). İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?" "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler). Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar. Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız. Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız. İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi. Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç? Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz? O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı? Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi? Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler. Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır. Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti. Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı. O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar. Halbuki o âlemler için bir öğüttür.