Türkiye'de hırsızlık patlaması yaşanıyor
Va­tan­da­şı ev, iş­ye­ri ve oto­la­rın­da he­def alan hır­sız­lık olay­la­rı son 4 yıl­da yüz­de 63 ora­nın­da art­tı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve­ri­le­ri­ne gö­re 2008’de ül­ke ge­ne­lin­de 256 bin 562 hırsızlık olayı yaşandı. 2012’de kayda giren hırsızlık vakalarının sayısı 405 bin 405’e yükseldi. Hırsızlık olaylarının sınıf­lan­dı­rıl­ma­sın­da ise çar­pı­cı de­tay­lar or­ta­ya çık­tı.

DOS­YA­LAR KA­RAN­LIK­TA KAL­DI


Verilere göre polisin görev bölgesinde geç­ti­ği­miz yıl 113 bin 457 ev, 36 bin 497 iş­ye­ri ile 43 bin 210 oto­da hır­sız­lık mey­da­na gel­di. 2011’de 107 bin 756 olarak kayda giren ev hırsızlıkları 2012’de artış gösterirken yasal işlem yapılan bu olayların aydınlatılması çalışmalarında şok bir veri ortaya çıktı.

Resmi kayıtlara giren ev hırsızlıklarının sadece yüzde 23’ü aydınlatılabildi. Bu dosyaların yüzde 77’si ise faili meçhul kaldı. Evden hırsızlık suçlarının yaklaşık yüzde 50’si İstanbul, Ankara ve İzmir’de meydana geldi. İstanbul’da 30 bin, Başkent Ankara’da 15 bin, İzmir’de ise 10 bin ev so­yul­du.

KAMERALAR DURDURDU


2006’da 55 bin 967 iş­ye­ri so­yu­lur­ken bu ve­ri 2012’de 36 bin 497 ola­rak res­mi ka­yıt­lar­da ye­ri­ni al­dı. İşyerlerini hedef alan hırsızlıklarda ortaya çıkan yüzde 34,8’lik düşüşte güvenlik kameraları etkili oldu. Alarm sistemi de işyerlerini hırsızlığa karşı koruyan etkenler arasında yer al­dı.

OTODAN HIRSIZLIKTA BÜYÜK ARTIŞ


Oto hırsızlığında son 6 yılda yüzde 71.6 oranında azalma oldu. 2006’da ülke çapında 31 bin 522, 2012’de ise 8 bin 941 araç çalındı. Araçlarda kullanılan immobiliser (motor kilidi) sisteminin yanı sıra uydu takip sistemi olan GPS cihazları, oto hırsızlığını büyük oranda engelledi.

HEDEF ARACIN İÇİ


Parmak iziyle çalışma gibi son teknoloji ürünü güvenlik donanımına sahip araçların piyasaya sürülmesiyle oto hırsızlığının düşmesini sağladı.
Ancak fabrikasyon önlemler otodan hırsızlığın önüne geçemedi.

Hırsızların kolay yolu tercih etmesi ve yakalanmaları halinde kendilerini rahatlatan yasal boşlukları bilmesi nedeniyle otomobillerin içinde meydana gelen CD çalar, cep telefonu ve çantaların çalınması gibi olaylar arttı. 2012’de 43 bin 210 aracın içinden çeşitli eşya çalındı.

Parmak izinde yüzde 4’lük başarı


Emniyet verilerine göre 2012’de olay yeri incelemesi yapılan 296 bin 820 olayın 230 bin 350’sini hırsızlık suçları oluşturdu. Aynı yıl 89 bin 772 olayda parmak izine ulaşıldı. Tespit edilen 420 bin 556 parmak izinden sadece yüzde 4’ü şüphelilerin bulunmasını sağladı.

17 bin 61 parmak izi zanlılara ait çıktı. Hırsızlar olay yerinde parmak izi bırakmamak için ameliyat veya bulaşık eldiveni takıyor. Kimliklerinin saptanmaması amacıyla kar maskesi veya bere giyiyor. Bazı hırsızlar parmak uçlarına yapıştırıcı sürerek geride iz bırakmıyor.

‘Organize suç’ tanımı sokak hırsızlığına darbe vurdu


Bugün Gazetesi'nin haberine göre sokakta yürüyen vatandaşın can güvenliğini tehlikeye sokarak gerçekleştirilen hırsızlıklara ise yeni Türk Ceza Kanunu darbe vurdu. Organize suç kapsamına alınması ve sanıklar için infaz oranlarının yükseltilmesi kapkaç suçlarında caydırıcı oldu. Simitçi, baloncu, piyangocu gibi tebdil-i kıyafete bürünen Güven Timleri’nin de önleyici etkisiyle 2006-2009 yılları arasında 11 bin ile 12 bin 154 arasında yaşanan kapkaç olayları 2012’de 2762’ye düştü.