Kurbanlıklara kötü davranana 546 lira para cezası
DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri, Sağlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu tarafından ülke genelinde il ve ilçelerde komisyonlar oluşturuldu. Resmi Gazete'de de yayımlanan tebliğde şöyle denildi:

Kurbanlıklara kötü davranana 546 lira para cezası

"BAKANLIKLARARASI KURBAN HİZMETLERİ KURULU OLUŞTURULDU"

"Şehirleşmenin artması, iletişim ve ulaşım imkanlarının gelişmesi kurban ibadetini bugün daha farklı boyutlara taşımıştır. Kent şartlarında bireysel olarak kurban kesmenin zorluğu vekâletle kurban organizasyonlarına olan ilgiyi artırmıştır. Bu durum hayır hizmetleri için çalışan resmî ve sivil kuruluşlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu sebeple ülkemizde kurban ibadetinin dinimizin emrettiği ölçülere, aynı zamanda gerekli sağlık ve çevre şartlarına uyularak gönül rahatlığı içerisinde yerine getirilebilmesi için bir takım tedbirler alınmaktadır. Kurbanla ilgili iş ve işlemler Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu”nca yürütülmektedir. Kurulun sekreterya görevini Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmaktadır.’’

KURBAN REHBERİ HAZIRLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, kurban hizmetlerinin düzenli  yürütülmesi ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için “Kurban Rehberi” hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan rehberde, kurban organizasyonu yapan kurumlar ve kurban hizmetlerinde görevlendirilen personelin yanı sıra herkese düşen görevler şöyle sıralandı:

Kurbanlıklara kötü davranana 546 lira para cezası


KURBANLIKLARA ŞİDDETE 546 TL PARA CEZASI

- Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (s) bendi gereğince, 203 TL

- Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa  kişilere  1.267 TL

- 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1097 TL idari para cezası uygulanır.

- 5199 sayılı Kanunu'nun 12'ncinci maddesinin ikinci fıkrasına göre , kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlarla ilgili hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına iki bin 752 TL idarî para cezası uygulanır.

- 5 bin 199 sayılı Kanun'un 14 (üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL idari para cezası uygulanır.

- Yine, 5 bin 199 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL para cezası uygulanır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)