Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
583.349
-0.79%
2ºC
İstanbul
Açık 2 C
  Uğur Dündar: Namaz kılan öğrencilere terörist demedim

  Uğur Dündar: Namaz kılan öğrencilere terörist demedim

  Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, namaz kılan öğrencilerle ilgili haberi hakkında ilk kez konuştu
  • 15.11.2012 - 12:06

  Uğur Dündar: Namaz kılan öğrencilere terörist demedim #1

  Türkiye'nin Haber tarihine geçecek haberlerden birisidir "Cuma Namazı'na giden öğrenciler" haberi. Uğur Dündar'ın en çok eleştirildiği konuların başında gelen bu haberle ilgili Dündar, 3 yıl sonra suskunluğunu bozdu.

  Köşesinde 2009 yılında yaşanan olay ve haberlerle ilgili bir yazı kaleme alan Dündar, "Güya ben namaz kılan öğrencilere terörist demişim Yalan, hem de kuyruklu yalan" diye tepki gösterdi.

  Uğur Dündar: Namaz kılan öğrencilere terörist demedim #2

  İŞTE UĞUR DÜNDAR'IN 3 YIL SONRAKİ O AÇIKLAMASI

  "Ör­ne­ğin bu bin­di­ril­miş kı­ta­lar be­ni na­maz düş­ma­nı ilan et­ti­ler! Gü­ya ben, na­maz kı­lan il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne "te­rö­ris­t" de­mi­şim! Ya­lan, hem de kuy­ruk­lu ya­lan. Söz­de ge­rek­çe­le­ri de şu: Bir ta­rih­te özel bir il­köğ­re­tim oku­lun­da­ki öğ­ren­ci­le­rin, üzer­le­rin­de üni­for­ma­la­rı ol­du­ğu hal­de öğ­ret­men­le­ri ta­ra­fın­dan top­lu­ca na­ma­za gö­tü­rül­me­le­ri­ni ha­ber yap­mı­şız.

  HANİ NEREDE TERÖRİST SUÇLAMASI?

  Ha­ber­de de hiç­bir yo­rum­da bu­lun­ma­dan Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü­'ne bu uy­gu­la­ma­nın müf­re­da­ta uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­mu­şuz. Mü­dür de ya­sal bir sa­kın­ca­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş. Hep­si bu... Ha­ni ne­re­de "te­rö­ris­t" suç­la­ma­sı, ne­re­de na­maz düş­man­lı­ğı? Gö­rün­tü in­ter­net­te, di­le­yen sey­re­de­bi­lir. Ne bir kö­tü yo­rum, ne de kı­rı­cı bir ifa­de var."

  UĞUR DÜNDAR'IN NAMAZ KILAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ O HABERİ


  Görüş Bildir