Askerlere sivil elbise giyme zorunluluğu

Askerlere sivil elbise giyme zorunluluğu

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle er ve erbaşlara, yıllık izin ve hava değişimlerinde tarlada veya işyerlerinde çalışmaları halinde sivil elbise giyme zorunluluğu getirildi, hususi vazifeler esnasında sivil elbise giymek ise amirin müsaadesine bağlandı.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nin 71. ve 74. maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 71. maddesi ''Er ve erbaşlar; Genelkurmay Başkanlığı'nca müsaade edilen haller ile yıllık izinlerini kullandıkları veya hava değişiminde bulundukları müddet içerisinde sivil elbise giyebilirler. Ancak, bunlar tarlalarında ve iş yerlerinde çalıştıkları zaman sivil elbise giymeye mecburdurlar.'' şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin 74. maddesinin birinci fıkrası ise şu şekilde düzenlendi: ''Erbaş ve erlerin sivil elbise giyebilecekleri durumlar Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. Hususi vazifeler sebebi ile vazife esnasında sivil elbise giymek, amirin müsaadesine bağlıdır. Ancak, erbaş ve erler, bu Yönetmeliğin 71' inci maddesi ile 78' inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan hallerde sivil elbise giyerler.''