Kendi isteğiyle işten çıkan kadına nafaka verilmeyecek
İHA

Şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca, Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı.

Mahkeme, davacı kadının açtığı boşanma davası sonucunda davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmetti.

ERKEK TAM KUSURLU SAYILDI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı erkeğin süresinde davaya cevap vermeyerek, vakıa ileri sürme ve delil sunma hakkını kaybettiğine dikkat çekti. Bu nedenle davacı kadına kusur yüklenmesinin doğru olmadığına vurgu yapan Daire, bu durumda davalı erkeğin tam kusurlu olduğu, davacı kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği gerekçesi ile hükmün bozulmasına karar verdi. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, gerçekleşen olaylara göre tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulüne ve davacı kadının tazminat taleplerinin reddine hükmetti.

Kendi isteğiyle işten çıkan kadına nafaka verilmeyecek

DÜZELTME TALEBİNDE BULUNDU

Davalı erkek, karar düzeltme talebinde bulundu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

"İŞTEN AYRILAN KADINA YOKSULLUK NAFAKASI HÜKMEDİLEMEZ"

Yargıtay kararında şöyle denildi: ''Davacı kadın, dava dilekçesinde bankada çalıştığını, cevaba cevap dilekçesinde ise çalışmakta olduğu işi bıraktığını beyan etmiştir. Dosya içindeki davacı kadının çalıştığı bankadan gönderilen ihbarnamede davacı kadının işten ayrıldığı bildirilmiş, dinlenen tanıklar da davacı kadının iş akdinin feshedileceğini düşünerek kendisinin istifa ettiğini beyan etmişlerdir. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)