Memurun yemek parası mahkemelik oldu

Memurun yemek parası mahkemelik oldu

Devlet memurlarına verilen öğle yemeğinin parasının maaştan kesilmesi, mahkemelik oldu. Konu, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkemenin 7 üyesi memuru haklı buldu. Ancak 9 üyenin oyu ile istem reddedildi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDULAR

İzmir'li bir memur yasada yemek yardımı yapılmasına ilişkin hüküm bulunmasına rağmen, bu yemeğin parasının maaşından kesilmesine itiraz ederek dava açtı. İzmir 1. İdare Mahkemesi de, yemeğe ilişkin uygulama esaslarının idareye bırakılmasını, Anayasa'ya aykırı görerek, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda yasama tarafından kanunla tanınan bir hakkın Anayasa'ya aykırı biçimde, yürütmeye devredildiği vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi, yasa ile temel ilkelerin belirlendiğini, ayrıntıların ise idareye bırakılmasında, Anayasa'ya aykırılık görmedi ve iptal istemini reddetti. Kararda ''Memura yiyecek yardımı konusunda tek tip düzenleme yapılması mümkün değildir. Yardımın kapsamı, hizmetin niteliğine, çalışma saatine, memur sayısına, yemeğin satın alınması ya da kurum içinde yapılmasına, maliyete ve bütçe olanaklarına göre değişir'' denildi.

Üyelerden Fulya Kantarcıoğlu, Ahmet Akyalçın, Mehmet Erten, Ayla Perktaş, Recep Kömürcü, Engin Yıldırım ve Erdal Tercan ise yasa maddesinin iptalini isteyerek karşı oy kullandı. Bu üyeler ''Yasayla düzenlenen bir konuda yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisi verilemez'' dediler.