Atipik psikoz nedir
ensonhaber.com

Birçok hastalığı kapsayan bir terim olan psikoz, genel olarak gerçeklikle olan teması kaybetmek anlamına gelmektedir.

Tek başına bir hastalıktan ziyade daha çok bir dizi hastalıkların bir belirtisi olan psikoz, bir bireyin var olmayan şey ya da şeylere inanması, gerçekliğe dayanmayan inançlara sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır.

Kişi, psikotik bir atak sırasında halüsinasyonlar görebilmekte ve var olmayan şeyleri görebilmekte ya da duyabilmektedir.

Bireyin yaşadıkları, çoğu zaman kendilerine ya da çevresindeki insanlara zarar vermelerine ve incitmelerine neden olabilmektedir.

Tipik psikoz belirtileri

Atipik psikozu anlayabilmenin yolu, tipik psikozu bilmekten geçmektedir. Tipik psikoz şizofreni üzerinden değerlendirecek olursak:

Genellikle erkeklerde 20'li yaşların başlarında, kadınlarda ise 20'li yaşların sonlarında başlar.

Hastalığın ilk belirtileri arasında sosyal becerinin azalması, kişisel bakıma özen göstermeme, mesleki ve akademik zorluklar yer alır.

İlerleyen dönemde, halüsinasyonlar, sanrılar, kesintili düşünceler gibi aktif yani psikotik belirtiler görülmeye başlar.

Atipik psikoz nedir

Atipik psikoz, psikoz olarak nitelendirilen hastalıklarda belirtilen tanı kriterlerine uymayan durumlar için kullanılmaktadır.

Atipik psikoz, bir psikoz türünün belirtisini gösterirken aynı zamanda diğer bir psikozun belirtilerini de gösterebildiğinden psikoz olarak nitelendirilen herhangi bir sınıf içerisine girmemektedir.

Atipik psikoz nedir

Atipik psikoz belirtileri

Atipik psikoz, birçok psikoz türünün belirtilerini aynı ya da farklı şekillerde gösterebilmektedir. Atipik psikozda görülebilen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Halüsinasyonlar: Var olmayan şeyleri görmek, duymak ya da hissetmek Sanrılar: Var olmayan şeylerin korkusunu yaşamak, var olmayan şeylerden şüphelenmek Düzensizlik: Düşüncede, davranışta ve konuşmada düzensizlikler, bozukluklar Düşünme bozukluğu: Konular arasında ilgisiz, garip bağlantılar kurma, konular arasında atlama Katatoni: Uyaranlara tepkisizlik Konsantrasyon zorluğu Şüphe duyma Genel kaygı Algı bozukluğu Depresyon Takıntılı düşünme Uyku sorunları

Atipik psikoz nedenleri

Psikozun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte birçok nedenden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Örneğin ilaçların kötüye kullanımı, sevilen birinin ölümü, cinsel saldırıya uğramak, savunmasız olmak, beyin tümörleri gibi pek çok neden psikoza yol açabilmektedir.

Genel olarak psikoz nedenleri olarak genetik, beyin değişiklikleri, hormonlar ve uyku gösterilmektedir.

Atipik psikoz nedir

Atipik psikoz tedavisi

Psikozun ilk döneminden sonra erken tedavi, oldukça önem arz etmektedir. Erken tedavide amaç; belirtilerin ilerlemesini iş ya da okul gibi durumların etkilenmesini mümkün olduğunca önlemektir.

Eğer psikoz; başka bir hastalık ya da alkol, uyuşturucu kullanımı gibi bir nedenden kaynaklanıyorsa hastalığı tedavi etmek, madde kullanımını bırakmak gerekmektedir.

Psikozda esas tedavi, ilaçla birlikte olan tedavidir. İlaç tedavisini doktorun verdiği şekilde ve sürede kullanmak önemlidir.

Psikozda bilişsel davranışçı terapi adı verilen bir tedavi de uygulanmaktadır. Bilişsel davranışçı terapide bireyin zihninde oluşan olumsuz düşünceleri bir psikiyatrist, psikolog eşliğinde olumlu şekle çevirmek amaçlanmaktadır.