Eşel mobil sistemi nedir

Son dönemde akaryakıt fiyatları açısından adından söz edilen eşel mobil sistemi, tüketicilerin satın alma gücünün korunmasını sağlayan bir sistemdir.

2018 yılında başlanan ve yıl sonunda kaldırılan akaryakıtta eşel mobil uygulaması 10 Nisan 2019 dan itibaren yeniden uygulamaya konuldu.

Eşel mobil kelimesi Fransızca “échelle mobile” (hareketli ölçek) terimin Türkçe’ye geçmiştir. Fiyat veya ücret belirmesinde hareketli bir ölçeğin kullanılmasını ifade eder.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEM

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında iniş çıkışlar yaşanıyor. Ancak fiyat artış kararlarından bazıları ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansımıyor.

Bu sisteme eşel mobil sistem deniliyor.

Tüketicinin alım gücünün düşmesini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması anlamına geliyor.

Eşel mobil sistemi nedir