Mülkiye başmüfettişi nedir, ne iş yapar?
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı ve 20 ilin valisi ise değiştirildi.

Görevden alınan valilerde 9’u Valiye Mülkiye Başmüfettişliği’ne, 1’i ise Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Yapılan atamaların ardından mülkiye başmüfettişliği ve görevleri merak edildi.

Peki mülkiye başmüfettişi nedir, ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Mülkiye başmüfettişi tanımı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur.

Mülkiye başüfettişleri, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları bakan adına yaparlar.

Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiçbir yerden, emir verilemez.

Mülkiye başmüfettişi nedir, ne iş yapar?

Mülkiye başmüfettişi görevleri

Teftiş Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir:

Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

Mülkiye başmüfettişi nedir, ne iş yapar?