Kırgız kültürünün zirvesi: Manas Destanı

Halk arasında tarihteki ünlü manasçılardan Sagınbay Orozbakov, Şapak Irısmendeyev, Togolok Moldo, Moldobasan Musulmankulov, Aktan Tınıbekov, Sayakbay Karalayev, Janıbay Kojekov, Ibırayım Abdırakmatov, Kaba Atabekov ve Şaabay Azizov gibi isimler biliniyor.

Manas Destanı'nın herhangi bir bölümünü ezbere bilmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla küçük yaştan itibaren eğitim veriliyor. Dünyanın en uzun destanı özelliğine sahip Manas Destanı'nı ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere manasçı adı veriliyor.

Saygı gören manasçılar

Tecrübeli sanatçı kabul edilen manasçılar, dinleyicilerini derinden etkiliyor ve destanın anlatımı sırasında hipnotik transa giriyor. Toplumda büyük saygı gören manasçılar, tüm festivaller, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde sahne alıyor.

Kırgız kültürünün zirvesi: Manas Destanı

35 farklı Manas Destanı

AA'da yer alan habere göre; Kırgızların farklı ağızlardan alınarak yazılan 35 farklı Manas Destanı bulunuyor. Ülkede 20 binden fazla manasçının bulunduğu tahmin ediliyor.