Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
364.202
1.34%
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

  Çağla Şikel: Bir oğlum prens bir oğlum serseri

  4 ve 2 yaşında iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel Anneler Günü’nde çocuklarını anlattı.
  • 12.05.2014 - 17:12
  Çağla Şikel: Bir oğlum prens bir oğlum serseri

  Çağla Şikel: Bir oğlum prens bir oğlum serseri #1

  Çağ­la Şı­kel, şar­kı­cı Em­re Al­tuğ ile 6 yıl­dır de­vam eden mut­lu ev­li­li­ği­ni 2 ço­cuk­la taç­lan­dır­dı. An­ne­li­ği 4 yıl ön­ce ku­ca­ğı­na al­dı­ğı ilk ço­cu­ğu Ku­ze­y'­le ya­şa­yan Şı­kel, 2 yıl ön­ce de oğ­lu Uza­y'­ı dün­ya­ya ge­tir­di. Ço­cuk­la­rı­nın bü­yü­me­siy­le bir­lik­te An­ne­ler Gü­nü'­nün ken­di­si için çok fark­lı bir an­lama büründüğünü be­lir­ten Şı­kel, oğul­la­rı­nı an­lat­tı.

  "BİRİ PRENS BİRİ SERSERİ"

  Bugün'de yer alan habere göre, İki er­kek ço­cuk bü­yüt­me­nin çok zor ol­du­ğu­nu söy­le­yen Şı­kel, İki oğ­lu­nun da bir­bi­rin­den zıt ka­rak­ter­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­rdi.

  Kü­çük oğ­lu Uza­y'­ın asi­li­ği kar­şı­sın­da ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şır­dı­ğı­nı söy­leyen Şı­kel, "U­zay be­ni hiç din­le­mi­yor. Ku­zey, ina­nıl­maz akıl­lı, söz din­le­yen ayak­la­rı ye­re ba­san ide­al bir prens, di­ğe­ri ise ser­se­ri. Ka­pı­yı açıp dı­şa­rı çık­ma­ya ça­lı­şan, pri­ze par­ma­ğını sok­an ço­cuk­lar var­dır ya iş­te o be­nim oğ­lum. Mer­di­ven­den ka­fa göz aşa­ğı at­lı­yor. İkisine de fark­lı dav­ran­mak zo­run­da ol­mak çok zor" dedi.

  Çağla Şikel: Bir oğlum prens bir oğlum serseri #2


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir