Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
443.500
0.19%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

  Neslişah Alkoçlar: Evin reisi erkektir

  Engin Altan Düzyatan'ın sevgilisi Neslişah Alkoçlar samimi açıklamalarda bulundu.
  • 30.04.2014 - 09:14
  Neslişah Alkoçlar: Evin reisi erkektir

  Neslişah Alkoçlar: Evin reisi erkektir #1

  Hül­ya Koç­yi­ğit'in to­ru­nu tu­rizm­ci En­der-Gül­şah Al­koç­la­r'­ın kı­zı Nes­li­şah Al­koç­lar bu yaz ün­lü oyun­cu En­gin Al­tan Düz­ya­tan ile ni­kah ma­sa­sı­na otur­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

  "EVİN REİSİ ERKEKTİR"

  Bir­çok di­zi ve rek­lam tek­li­fi al­dı­ğı­nı be­lir­ten Nes­li­şah Al­koç­lar, "Bu­gü­ne ka­dar hiç­bir rek­lam ve di­zi tek­li­fi­ni ka­bul et­me­dim. Bir ai­le­ye iki oyun­cu ye­ter. An­cak bun­dan son­ra En­gin is­ter­se bir­lik­te rek­lam fil­min­de oy­na­ya­bi­li­riz. Ben bil­mem be­yim bi­lir ya­ni­" di­ye ko­nuş­tu.

  Çok ge­le­nek­çi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Al­koç­lar, "Biz ai­le­miz­den öy­le gör­dük. Bir evin rei­si er­kek­ti­r" de­di.

  Neslişah Alkoçlar: Evin reisi erkektir #2

  Neslişah Alkoçlar: Evin reisi erkektir #3

  Neslişah Alkoçlar: Evin reisi erkektir #4


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir