Yurt gazetesi yazarı: Süleyman benim ecdadım değil

Yurt gazetesi yazarı: Süleyman benim ecdadım değil

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilgili 'Benim ecdadımı yansıtmıyor' sözlerine, Yurt gazetesi yazarı Necdet Saraç'tan dikkat çekici bir çıkış geldi.

Saraç, "Süleyman benim ecdadım değil" başlıklı yazısında şu satırları kaleme aldı:

Başta Fatih, Yavuz ve Süleyman olmak üzere muhtemelen bütün padişahları, Adalet, iyilik, merhamet ve kahramanlık timsali gördüğü için Başbakan Erdoğan'ın "benim ecdadımı temsil etmiyor" diye yerden yere vurduğu ve dolaylı da olsa "yasaklayın" dediği Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilgili tartışmalar büyüyor. Sanat çevreleri dahil, bir bütün olarak "muhalefet cephesi" Erdoğan'a sansür, yasak ve benzeri haklı gerekçelerle karşı çıkıyorlar. Ancak asıl tartışmaya girmekten de kaçıyorlar. Yani, Süleyman da dahil padişahların gerçekten "adalet, iyilik, merhamet ve kahramanlık timsali" olup olmadıklarını tartışmıyorlar. Hatta, Osmanlı'nın kendisiyle hiç alakası olmayan toprakları işgal etmesini kahramanlık diye övüyorlar, işgale ve savaşa meşruiyet kazandınyorlar.

ERDOĞAN'I ELEŞTİRENLERİN ÖVGÜSÜNDE SINIR YOK

Erdoğan'ı eleştirenlerin Osmanlı övgüsünde sınır yok! Övgüde sınır olmayınca, örneğin, Emin Çölaşan, kaygısızca "Kanuni Sultan Süleyman gerçek bir padişahtır. Benim gözümde gerçek bir kahramandır.(...) Tayyip 'Ecdadımız' derken dikkat etsin. Elbette iyi ecdadımız vardır. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi" diye yazabiliyor. Yasakçılığa, sansüre karşı çıkacaksın, sonra gerçeklerden kaçıp, "Resmi Osmanlı Tarihi" ezberine sığınıp Kanuni'yi kahraman ilan edeceksin. Yazık!

Bu yaklaşımlar sürdükçe, gerçeklerle yüzleşmeden kaçıldıkça, ne Erdoğan'la hesaplaşılabilir ne de bir adım yol alınabilir! Prof. Sina Akşin ve Prof. Mustafa Akdağ, Emin Çölaşan'ın "işte padişah, işte kahraman" dediği ve kendisine "Kanuni" adını verdiren I. Süleyman'ın 46 yıllık iktidar döneminde toplumun dokusuna müdahale ettiğini, Sünniliğe, dine, İslama zarar veriyor diye, matematik, felsefe ve kelam gibi müspet bilim ve düşünce hayatı ile ilgili derslerin medrese programlarından çıkartıldığını bütün detaylarıyla açıkça yazmışlar.

Şimdi ben de soruyorum;

KANUNİ MATEMATİĞİ YASAKLADI MI?

1) Kanuni'nin "matematik ve müspet bilimleri" yasakladığı doğru mudur?

2) "Adil bir yasa yapıcı", "gerçek bir padişah", "gerçek bir kahraman" olarak nitelenen ve namı Kanuni Sultan Süleyman olan I. Süleyman'ın, Fatih Sultan Mehmet'le başlayan bir geleneği sürdürdüğü, kendi çocuklarını ve torunlarını boğdurttuğu, bunun için de "özel fetvalar" verdirdiği doğru mudur?

FETVALARLA HANGİ İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

3) İleri sürdükleri bazı düşüncelerden dolayı halkın dini inançlarını olumsuz etkiliyorlar diye, Molla Kabız, Şeyh İsmail Ma'şuki, Şeyh Muhiddin Karamani ve Şeyh Hamza Bali gibi bazı önemli din adamlarının, düşünürlerin, I. Süleyman'ın talimatı doğrultusunda, Kemal Paşazade ve Ebusuud Efendi gibi Şeyhülislamların fetvaları ile öldürüldükleri doğru mudur?

OSMANLI HAREMİNDE OĞLANCILIK YAŞANDI MI

4) Osmanlı sarayında haremin olduğu, çokeşliliğin yanı sıra eşcinselliğin ve "oğlancılığın" yaşandığı, üstelik içkinin de olduğu doğru mudur?

5) Üretim yerine, işgal ve yağmalama üzerine kurulmuş "Osmanlı sistemi"nin hem de en "muhteşem" döneminde ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı, mirî arazilerin yeniden yazılmasında, önceden tımar sahibi kimi sipahilerin topraklarının elinden alınmasında, toprak dağıtımında tam bir keyfilik ve kayırmacılık yapıldığı, rüşvetin "geçer akçe" olduğu doğru mudur?

BİNLERCE TÜRKMEN ALEVİSİ SÜRÜLDÜ

6) 1510'da başlayıp, babası Yavuz Selim dönemi de dahil, kendi döneminde de Antalya'dan Adana'ya, Maraş'tan Yozgat'a kadar çok geniş bir arazide devam eden ve binlerce Türkmen Alevisinin katledilmelerinin nedeni, durup dururken yaşanan isyanlar mıdır yoksa Alevi-Türkmen oluşları ve haksızlığa başkaldırmaları mıdır?

7) Bugün, bazı istisnalar hariç Alevi köylerinin genellikle "kuş uçmaz, kervan geçmez" dağ başlarında olması tesadüf müdür, yoksa bunun nedenlerini "muhteşem yüzyıl" denen 16. Yüzyılda mı aramak gerekir?

8) I. Süleyman'a "Kanuni" adını verenlerle. Aleviler için "katli vacip" fetvalan verenlerin de aynı kişiler olduğu doğru mudur?

GERÇEKTEN KANUNİ MİYDİ

9) Bütün bu ve benzeri sorular orta yerdeyken, I. Süleyman'ı "adil bir yasa yapıcı"
gibi göstermek, ona "Kanuni" adını vermek, "örnek ecdat ve kahraman" ilan etmek nasıl bir anlayıştır? Böyle bir "ilan" vicdanlara sığabilir mi?

10) Eğer bu sorulara cevabınız "Evet" ise siz böyle bir ecdadı kabul eder misiniz? Ben tereddütsüz "Hayır" diyorum. Gerisini onlara kahramanlık övgüleri dizenler düşünsün!