Araştırma: Çocuklarda uzun süreli koronavirüs semptomları görülebiliyor

Koronavirüs salgınının başında, ileri yaşın ciddi hastalık geliştirmede en büyük risk faktörü olduğu kısa sürede anlaşıldı ve erken araştırmalar, çok az çocuğun koronavirüs veya ilgili koşullardan dolayı hayatını kaybettiğini gösteriyor. Sonuç olarak salgının başından yakın bir zamana kadar çocuklar, düşük risk altında olarak kabul edilmiştir.

Bununla birlikte, çoğu yüksek riskli insan aşılandıktan sonra, koronavirüsün çocukları nasıl etkilediğine dair sorular öne çıkmaya başladı. Bu nedenle, çocukların büyük çoğunluğuyla ilgili olarak, TheConversation tarafından derlenen koronavirüs verilerini inceledik.

Araştırma: Çocuklarda uzun süreli koronavirüs semptomları görülebiliyor

ÇOCUKLAR DAHA ÇABUK İYİLEŞİYOR

İngiltere'de uygulanan ve herkesin kendi semptomlarını ve test sonuçlarını bir uygulama aracılığıyla kaydettiği ZOE projesinden elde edilen verilere göre testi pozitif çıkan, tipik koronavirüs semptomları bildiren ve semptomlarının raporlanmasının hastalıkları başladıktan sonra en az 28 gün boyunca düzenli olarak devam ettiği çocukları değerlendiren bir derlemeye ulaştık.

Koronavirüslü çocukların en sık baş ağrısı, yorgunluk, ateş ve boğaz ağrısı çektiğini bulduk. Ayrıca çocukların genellikle daha çabuk iyileştikleri de öne çıkan bilgiler arasında. Ortalama hastalık süresi altı gün olarak kaydedilirken, bu süre ilkokul çocukları için beş gün ve gençler için yedi gün olarak görülüyor.

Çocukların yüzde 4,4 kadarı 28 gün veya sonrasında devam eden semptomlar bildirmiştir. Bu oran daha büyük çocuklarda yüzde 5,1 ve küçük küçük çocuklarda yüzde 3,1 olarak gösterilmiş. Bununla birlikte, neredeyse tüm çocuklar (yüzde 98.4) sekiz haftada iyileşmiş, bu da uzun süreli hastalığın çocuklarda yetişkinlere göre daha az yaygın olduğunu ortaya koymuştur.

Daha da önemlisi, uzun süreli hastalığı olan çocuklarda semptomların sayısı zamanla artmıyor gibi görünüyordu. Ortalama olarak, hastalığın ilk haftasında çocuklarda altı farklı semptom vardı, ancak 28. günden sonra ortalama sadece iki idi. En yaygın semptomlar (tüm hastalıkları boyunca) yorgunluk, baş ağrısı, koku kaybı ve boğaz ağrısıydı ve bunlardan ilk üçünün daha uzun sürmesi daha olasıydı.

Ayrıca çalışmanın, beyin sisi, baş dönmesi, kafa karışıklığı ve düşük ruh hali gibi öğrenmeyi etkileyebilecek semptomlar hakkında yönelttiği doğrudan sorulara verilen yanıtlara göre; küçük çocukların yüzde 9'unda ve daha büyük çocukların yüzde 20'sinde beyin sisi rapor edilirken, küçük çocukların yüzde 14'ünde ve daha büyük çocukların yüzde 26'sında baş dönmesi (her grupta iki gün süren) bildirilmiştir.

Araştırma: Çocuklarda uzun süreli koronavirüs semptomları görülebiliyor

TÜM BUNLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Tüm bu veriler, koronavirüs benzeri semptomları olan, bunları uygulamaya kaydeden ancak test sonucu negatif çıkan (rinovirüs veya adenovirüs gibi başka bir virüs bulaşmış olabilecek) çocukların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, bu çocukların ortalama olarak daha kısa hastalığı olduğu ve çok azında dört hafta süren semptomlar olduğu anlaşılıyor.

Bununla birlikte, dört haftadan uzun süredir hasta olan ve koronavirüs olmayan çocuklar, koronavirüs testi pozitif çıkanlara göre daha fazla devam eden semptom bildirmiştir. Bu önemli bir noktadır: İster pandemide ister başka zamanlarda olsun, ister koronavirüs isterse başka bir hastalık olsun, hasta olan herhangi bir çocuğu değerlendirmek ve tedavi etmek öncelikli olmalıdır ve hastalığın seyrinin yetişkinlerden çok daha farklı ilerleyebileceği unutulmamalıdır.

Uzun süreli semptomlar geliştiren koronavirüslü çocukların küçük bir yüzdesi bile çok sayıda çocuğu etkiliyor. Bu nedenle, hangi pediatrik ve birincil bakım hizmetlerine ihtiyaç duyabileceklerini ve kalıcı hastalığı olan çocukların evde ve okulda ihtiyaç duyabilecekleri destek türlerini düşünme gerekliliği doğuyor.

Araştırma: Çocuklarda uzun süreli koronavirüs semptomları görülebiliyor

DAHA BÜYÜK ÇOCUKLAR, DAHA UZUN SÜRE HASTA KALIYOR

Lancet for Child and Adolescent Health'de çocuklarla ilgili yayınlanan bir başka çalışma, koronavirüsün çocukları nasıl etkilediğini ve diğer solunum yolu hastalıklarıyla nasıl karşılaştırıldığını analiz etmeye çalıştı.

Analiz edilen bilgiler, çocukların ebeveynleri tarafından ZOE'ye sağlandı.

Çalışma, Eylül 2020 ile Şubat 2021 arasında semptomlar geliştiren ve koronavirüs testi pozitif çıkan, yaşları 5 ile 17 arasında değişen 1.734 çocuğun vakalarını analiz etti. Her 50 çocuktan 1'inin semptomlarının sekiz haftadan fazla sürdüğü anlaşıldı. Ortalama olarak, daha büyük çocuklar ilkokul çocuklarından biraz daha uzun süre hasta kalıyordu.

12-17 yaş arası çocukların iyileşmesi bir hafta sürerken, daha küçük çocuklar için hastalık ortalama beş gün sürdü.

En sık bildirilen semptomlar yorgunluk ve baş ağrısıydı. Diğer yaygın semptomlar arasında boğaz ağrısı ve koku kaybı vardı. Nörolojik semptomlar ise hiç bildirilmemiştir.

Ekip ayrıca semptomları olan ancak koronavirüs testi negatif olan eşit sayıda çocuğu gözlemledi.

Sadece birkaç çocuk, (1.734 kişiden 15'i), en az 28 gün boyunca semptomlara sahipti.

King's College London'da araştırma üzerinde çalışan Endokrinoloji Profesörü Emma Duncan, "Çocuklar koronavirüs nedeniyle uzun süreli bir hastalığa sahip olabilir mi? Evet, olabilirler, ama bu durum şimdilik yaygın olarak görünmüyor. Çocuklarda başka hastalıkların uzun süreli semptomları da olabilir. Uzun süreli hastalıkları olan tüm çocuklara, ister koronavirüs ister başka bir şey olsun, bakmamız gerekiyor. Çocuğunuz için endişeleniyorsanız, yapmanız gereken ilk şey aile hekiminize gitmek ve belirli semptomlarını açıklamaktır." ifadelerini kullandı.