Türkler kanser ilacının patentini aldı

Türkler kanser ilacının patentini aldı

Uludağ Üniversitesi Multidisipliner Kanser Araştırma Grubu'nda çalışmalar yapan Prof. Dr. Veysel Yılmaz ile Prof. Dr. Engin Ulukaya'nın 4 yıldır sürdürdükleri kanser ilacı araştırması sonuç verdi.

Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Veysel Yılmaz'ın yürüttüğü TÜBİTAK projesi kapsamında sentezlenen bir seri yeni platin ve paladyum bazlı metal komplekslerinden iki paladyum bileşiğinin, güçlü derecede anti kanser etkili olduğu bulundu. Araştırmalardan başarılı sonuçlar alınmaya başlanması üzerine, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurularak söz konusu bileşiklerin patenti alındı.

MEME, AKCİĞER VE PROSTAT KANSERLERİ ARAŞTIRILDI

Paladyum bileşiklerinin, aynı kimyasal gruptan olmasına rağmen halen klinikte kullanılan platin bazlı ilaçlara oranla suda çözünürlüğünün yüksek olduğu, dolayısıyla anti kanser etkisi açısından daha avantajlı durumda bulunduğu tespit edildi. Bu verilerden yola çıkan Kanser Araştırma Grubu, bugüne kadar meme, akciğer ve prostat kanserleri üzerinde anti kanser etkiyi ayrıntılı olarak araştırdı.

SONUÇLAR ÜMİT VAAT EDİYOR

Kanser tedavisinin başarısızlığının, kanser kök hücresinin tedaviye direnç göstermesinden kaynaklandığını hatırlatan Prof. Dr. Engin Ulukaya, söz konusu komplekslerden birinin kanser kök hücresini öldürdüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Prof. Ulukaya, "İngiltere'de prostat kanseri kök hücreleri üstündeki etkisi, klinikte kullanılan etoposit ve cisplatin gibi ilaçlara göre daha etkili bulundu. Bu çalışma sonuçları yayınlanmak üzere Plos One dergisine sunuldu. Paladium bileşiklerinin prostat kanseri kök hücreleri üzerindeki etkisi açısından bu çalışma dünyadaki ilk çalışmadır ve sonuçları ümit vaat etmektedir" dedi.