Balkanlar'daki Osmanlı şehirlerinin fotoğrafları

Balkanlar'daki Osmanlı şehirlerinin fotoğrafları

Yüzyılın en büyük insanlık dramına sahne olan Balkan Savaşlarının ardından 100 yıl geçti.

Balkanlarda yaşayan Türkler tarih boyunca hiçbir suç işlemeksizin, sırf ait oldukları etnik veya dinsel kimlikleri yüzünden gayrimüslim komşuları yüzünden zulme maruz kaldılar. Tüm bu katliamların ortak bir amacı vardı: Etnik temizlik yoluyla Müslümanların sayısını azaltmak, onları göçe zorlamak ve nihayette bölgenin etnik haritasını değiştirmekti.

FEVZİ ÇAKMAK TARİHE NOT DÜŞÜYOR

Mareşal Fevzi Çakmak Balkan Savaşı'nın ardından Balkan Savaşı'na tanıklık etmiş biri olarak, Balkan Harbini yalnız bir askeri mesele değil, "namus lekelerinin sürüldüğü" bir olaylar zinciri olarak ele alır. Ordunun temel disiplin ilkesinin, bireysel siyasi tercihlerinin öne çıkarılmasıyla nasıl alt üst olup bozulduğunu, işlevini tamamen kaybetmesini anlatıken öfkesini saklamaz: "1'nci Tümen, 1912'de İstanbul'dan Arnavutluk'a geldiğinde, o vakte kadar görülmemiş bir disipline, düzene sahipti. Bu düzenli tümen, iç siyasetle uğraşan birkaç subayın kışkırtmasıyla çürüdü, inancı bozuldu. Askerler subaylarını, subaylar komutanlarını tanımamaya başladı. O düzenli birlik rezil oldu..."

100 YIL ÖNCE BALKANLARDAKİ OSMANLI ŞEHİRLERİ

Atlas Tarih, 100. yıl özel sayısında Rumeli'deki Osmanlı şehirlerinin 100 önceki fotoğraflarından oluşan bir ek hazırladı. Ekte daha önce görülmemiş fotoğraflara yer veriliyor.

100 YIL ÖNCEKİ BALKANLAR

Balkanlar'daki Osmanlı şehirlerinin fotoğrafları

Balkanlar'daki Osmanlı şehirlerinin fotoğrafları