Cuma günü okunacak sureler

"Cuma" kelimesi Arapça'da “toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki "cem‘" kökünden gelir.

Bu günü üstün kılan sebeplerden birisi de bu günün müslümanların toplanma günü olmasıdır. Müslümanlar bir araya gelerek kardeşlik bağlarını kuvvetlendirirler.

Cuma günleri ellerini semaya açıp dua edecek binlerce müslüman, okunacak dua ve sureleri araştırıyor. Peki Cuma günü hangi dualar okunur? Cumaya özel sureler var mıdır? İşte her cuma okunması gerekenler...

KURAN'I KERİMDE CUMA NAMAZI

Cuma günü ve Cuma namazından Kur'an-ı Kerim'de aynı ismi alan surede şöyle buyrulur:

Ey iman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhal Allah’ın zikrine gidin. Alışverişi (işi gücü) bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Elbette bunun aksi hayırlı değildir.) O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok zikredin ki (dünya ve âhirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa eresiniz). (Cuma, 9-10)

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.

Cuma günü okunacak sureler

CUMA GÜNÜNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER

Hz. Peygamber Efendimiz (SAS.) Cuma günü hakkında şöyle buyurmuştur:
“Cuma günü günlerin efendisi ve Allah katında da en mühim olanıdır. O, Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden daha mühimdir. Cuma gününde şu beş meziyet vardır:
1.Allah, Âdem’i o günde yarattı.
2.Allah, Âdem’i yeryüzüne o günde indirdi.
3.Allah, Âdem’i o gün öldürdü.
4.O günde öyle bir an vardır ki kul haram bir şey istememek kaydıyla Allah’tan ne isterse mutlaka Allah verecektir.
5.Kıyamet o günde kopacaktır.
Yüce makâma erişen melekler, gök, yer, rüzgârlar, dağlar ve deniz cuma günü (heybeti)nden korkarlar.” (İbn-i Mace, Ahmed b. Hanbel, Taberani)

“Beş vakit namaz ve bir sonraki cumaya kadar Cuma namazı, büyük günahlar işlenmediği sürece aralarındaki günahları affettirir.”

“Cuma gününde öyle bir an vardır ki şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir.” buyurdu ve elleriyle onun çok az olduğunu işaret etti. (Buhari)

"Ebu Hureyre (radiyallâhu anh) şöyle dedi: "Resûlüllah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın! Ancak Cuma’dan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutarsa bu müstesnadır." (Buhari)

Hz. Peygamber, “Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır” buyurmuştur.

Cuma günü gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin o gün ile daha önceki cuma arasında işlemiş olduğu günahların affedileceği belirtilmiş (Buhârî) bu günü önemsemeden üç cuma namazını terkeden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmişti.

Cuma günü okunacak sureler

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

"Size bir sure haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyi etmiştir. O sure Kehf süresidir. Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cumaya kadar bu sure ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır. Yatacağı vakit bu surenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır."

Cuma günü Cuma suresi okumanın hadislerde sahih bir dayanağı yoktur. Cuma vaktinde Kehf suresi okumak, salavat getirmek, sala ve ezan arasında duaların reddolunmayacağı bildirildiği için içimizden geldiği gibi bol dua ve istiğfar etmek gerekir.

Okunması faziletli olan sureleri okunabilir:

Yasin Suresi. Vakıa Suresi. Nebe Suresi. Kehf Suresi. Hud Suresi. Duahn Suresi. Fatiha Suresi.

Cuma müminlerin bayramıdır. Her haftanın Cuma günü fakirleri sevindirmek, sırf Cuma günü olduğu için temizlenip yeni/temiz kıyafetler giyinmek, çocuklarımıza bu günün bir bayram olduğunu her hafta hissettirecek şekilde ufak ikramlarda ve hediyelerde bulunarak onların hafızalarında Cuma bayramına dair güzel izler bırakmak birer ibadet sayılır. Her zaman söylediğimiz gibi, ameller niyetlere göredir…