Das Kapital nedir, ne anlama gelir? Das Kapital hakkında...
ensonhaber.com

Das Kapital, 19. yy’da yaşamış Alman düşünür Karl Marx'ın Türkçe'de "sermaye" anlamına gelen, en önemli yapıtlarındandır.

Toplamda üç cilttir ama Marx hayattayken ilk cildini yazmış, 2. ve 3. ciltler Marx’ın ölümünden sonra en yakın arkadaşı Friedrich Engels tarafından, notların derlenmesiyle oluşturulmuştur.

1. cilt 1867 tarihinde Marx hayattayken, 2. cilt 1885 ve 3. cilt de 1894 tarihinde ölümünden sonra yayınlanmıştır.

DAS KAPİTAL NE ANLATIYOR

Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı Das Kapital, Marx'ın en önemli yapıtlarından. Marx, Kapital'de öncelikle "kapitalist toplumun en temel hücresi" olarak gördüğü "meta"nın çözümlenmesinden başlayarak kapitalist üretim ilişkilerini bütün boyutlarıyla inceler.

Devrin en büyük kapitalizm eleştirisi olarak tanımlanan Das Kapital, aslında kapitalist sistemin nasıl kendi sonunu getireceğini anlatır.

Yazarın sanayi devriminin doruğundaki İngiltere'de işçi sınıfının çalışma koşulları üzerinde yaptığı gözlem ve incelemelere dayandırdığı Das Kapital kısmen tarih, kısmen iktisat ve kısmen sosyoloji kitabıdır.

Das Kapital nedir, ne anlama gelir? Das Kapital hakkında...

Das Kapital nedir, ne anlama gelir? Das Kapital hakkında...