Petrol
111.44
0.68%
Euro
17.4344
0.80%
Dolar
16.3424
1.66%
Altın
972.11
0.61%
Borsa
24
0.00%
Bitcoin
486.547
2.71%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

  Ferahlık ve huzur veren sure:İnşirah

  Maddi manevi tüm sıkıntıları gideren mucizevi dualardan olan İnşirah Suresi, Peygamber Efendimizin de sıkıntılı anlarında okuduğu en tesirli surelerden biridir. Peki İnşirah Suresi'nin anlamı nedir?
  • Haber Merkezi
  • 05.11.2021 - 14:56
  • Güncelleme : 05.11.2021 - 16:06
  Ferahlık ve huzur veren sure:İnşirah

  Allah'ın (c.c) sıkıntıya ve kedere düşmüş kullarına şifa bulmaları için göndermiş olduğu İnşirah Suresi, toplamda 8 ayetten oluşan ve Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alan en faziletli surelerden biridir.

  Dünyalık meselelerde kalbimizi yoran ya da hüzün veren dertlerin çözüme kavuşması için İnşirah Suresi okunabilir. Gönül açıklığı, iç rahatlığı manasına gelen İnşiraha erebilmek için samimi ve kalpten bir şekilde dua etmek manevi yönden çok iyi gelecektir. Peygamber Efendimizin (SAV) ümmetine tavsiye ettiği ve sıkıntılı anlarında okuduğu bilinen İnşirah Suresi, kalbimize şifa veren en tesirli surelerdendir.

  'Huzura ermek, açılıp genişlemek' manasına gelen İnşirah kelimesinden türeyen İnşirah Suresi, manevi sıkıntıları gidermek için okunabilecek en etkili ve tesirli surelerden biridir.

  İNŞİRAH SURESİ NE ZAMAN NAZİL OLDU?

  İnşirah Suresi, Duhâ Suresi'nden sonra, Mekke’de nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Rasûl-i Ekrem gönül ferahlığına kavuşturulduğu için bu isim verilmiştir. Bu ferahlık, kalbinin îman ile rahatlatılması, hikmet ve bilgi ile aydınlatılması ve günahlardan arındırılmasıdır.

  Peygamberimize vahiy kesilmiş ve fetret-i vahy (vahyin kesilmesi/gelmemesi) denilen hüzünlü bir dönem başlamıştı. Kıblenin değişmesinde olduğu gibi, Allah Rasûlü’nün, muhtaç bir ruh hâliyle başını göklere dikip beklediği, günlerin akabinde Cenâb-ı Hakk’ın teveccühüne mazhar olarak Kıble’nin değiştirilmesiyle Efendimizin risâleti âleme ilân edilmiş, ardından Duhâ ve İnşirâh sûreleriyle kendisine inşirâh-ı sadr müjdesi verilmiştir.

  Ferahlık ve huzur veren sure:İnşirah #1

  Peygamberimizin (SAV) gönül ferahlığına ve huzura erdirildiği bildirildiği için sure “İnşirah” olarak adını almaktadır.

  Burada “dîk-ı sadr” denilen gönül darlığının; doğru değerlendirilip doğru anlaşılması gerekir. Hz. Peygamber’in stres gibi basit bir ruh hâline ma’rûz kaldığını düşünmek doğru değildir. Dîk-ı sadr O’nun hissettiği ağır sorumluluğun, muzdarip gönlünde hâsıl ettiği heyecan olmalıdır.

  “Fetret-i vahiy” döneminde Allah Resûlü’nün, gönlüne, “Acaba vahyin kesilmesini gerektirecek bir şey mi yaptım?” gibi bir soru doğmuş olabilir. Senelerce susuzluktan dudakları çatlamış insanların yağmur duasında gözlerini semâya dikip rahmet bekledikleri gibi, O da Cenâb-ı Hak’tan rahmet olan vahiy sağanağını bekliyordu.

  Vahyin kesilmesine Peygamberimiz ziyâdesiyle üzülmüş, “terk mi edildim?” diye bir kaygıya kapılmıştı. Hatta kendisini bu hâliyle gören bir kadın; “Hayrola yanında arkadaşını görmüyorum, O da mı sana darılmış ve seni terk etmiş?” diye sordu. Duha Suresi’nde bu olaya işâreten; “Rabb'in seni asla yalnız ve yardımsız bırakmadı, sana darılmadı.” müjdesi verilmiş ve hemen ardından İnşirah Suresi indirilmiştir.

  Ferahlık ve huzur veren sure:İnşirah #2

  İNŞİRAH SURESİ'NİN OKUNUŞU VE ANLAMI

  İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  1. Elem neşrah leke sadrak.

  2-3. Ve vada’nâ ’anke vizrak. Elleziy enkada zahrak.

  4. Ve refa’nâ leke zikrak.

  5-6. Feinne me’al’usri yüsrâ. İnne me’al’usri yüsrâ.

  7-8. Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

  İNŞİRAH SURESİ MEALİ:

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

  1. (Resûlüm!) Senin (Kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için) göğsünü açıp genişletmedik mi?

  2-3. Sırtına ağır gelmiş (belini bükmüş) olan yükünü senden indir(ip hafiflet)medik mi?

  4. Senin namını da (dünya ve âhirette) yükseltmedik mi?

  5. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

  6. Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle beraber bir kolaylık (daha) vardır.[1]

  7. O halde (bir iş ve ibadeti bitirip) boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe/ibadete) koyul.

  8. Ve (her işinde) ancak Rabbine rağbet et (O’na sarıl ve O’ndan iste).

  İNŞİRAH SÛRESİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

  - Gün içerisinde 7 defa İnşirah Suresi okumanın kişinin kalp sıkıntılarını gidereceği yönünde bazı rivayetler  bulunmaktadır. Rivayetlere göre 5 vakit namazın arkasından okunabilecek olan İnşirah suresi işleri kolaylaştırır.

  - Üzüntülü bir anda ise feraha çıkılır. Göğüs darlığı yaşayan bir kimse ya da hastalık bulunan kişi bu sureyi okumaya sürekli devam ederse Allah (c.c) o kimseyi hastalıktan korur.

  - Ezberi kuvvetli olmayan veya ezberlediğini çabuk unutan kimseler için İnşirah suresi unutkanlığı gidermeye yardımcıdır.

  - Ummadık yerden rızık kapısı açar.

  - Kalbi ferahlatır, gönlü genişletir.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir