Euro
10.3753
-0.02%
Dolar
8.8744
0.05%
Altın
494.69
0.08%
Borsa
1.384
-0.57%
Bitcoin
372.023
-2.86%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
  Goethe'nin Hz.Muhammed'e yazdığı şiir

  Goethe'nin Hz.Muhammed'e yazdığı şiir

  Müslüman olup olmadığı hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunan Goethe'den Hz.Muhammed'e şiir..
  • 26.10.2012 - 13:37

  Goethe nin Hz.Muhammed e yazdığı şiir #1

  Batı dünyasının gelmiş geçmiş en büyük edibi olarak kabul edilen ve Müslüman olup olmadığı hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunan Alman şair ve yazar Wolfgang von Goethe , ömrünün son yıllarında Doğu medeniyetini ve İslam'ı tanımak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmıştı.

  Hz. MUHAMMED'E YOĞUN BİR SEMPATİ BESLEMİŞTİ

  Goethe, öncelikle devrinde yazılmış olan Doğu seyahatnameleri vasıtasıyla bu dünyayla ilişki kurmaya çalışmış, ardından da Doğulu şairlerin şiirlerini, Kur'ân'ı ve Hz. Peygamber'in hayatını anlatan eserleri okumuştu. Ayrıca Hz. Peygamber hakkında da derin incelemeler yapmış ve bunun neticesinde Hz. Peygamber'e yoğun bir sempati beslemişti. Bu sempati, Goethe'nin İslam'ı kabul edip etmediği tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

  Hz. MUHAMMED'E YAZI VE ŞİİR

  Kriter Dergisi'nde yer alan bir yazı, Goethe'nin Hz. Muhammed hakkında yazdığı yazıyı ve şiiri yeniden gündeme getirdi.

  İşte Almanca çevirisi Ercan Arslaner tarafından yapılan, Geothe'nin Hz. Muhammed'e yazdığı o yazı ve şiir..

  "Hz. Muhammed

  Hareket noktamız şiirden çıkarak tekrar ona gelmek olduğu için, her şeyden önce yukarıda adını zikrettiğimiz mümtaz şahıstan bahsetmek amacımıza uygun düşer. O, bir şair değil peygamber olarak görevlendirildiğini, hatta ona gelen ilahi kitap Kur'an'ın okuma veya eğlence kitabi telakki edilmediğini ısrarla vurgulamıştır.

  Şair ve peygamber farkını şöyle açıklayabiliriz:

  Her ikisi de Allah'ın iradesiyle belirir. Şair kendisine verilen yeteneği dünyacı zevk, şöhret ve her şeyden önce konforlu bir hayat uğruna tüketir. O, çok yönlülüğü bulmak, düşünce yahut tasvirlerinde sınırsızlığa ulaşmak için bütün diğer amaçlarını terk eder. Peygamberin ise bir amacı vardır: O'na hizmette en sade araçlardan yararlanır. O herhangi bir sistemi bildirmek, belli ölçü etrafında yaratılmışları toplamak ister. O bunu dünyaya yaymakla görevlidir; bunun içinde sade olmaya mecburdur. Buna ters düşen çok yönlülük inanmaya değil, anlamaya yöneliktir.

  KUR'AN'IN BÜTÜN MUHTEVASI

  Az sözle çok anlamı ortaya koymak için Kur'an'ın bütün muhtevası Bakara suresinin başlangıcında şu ayetlerde belirtilir: ( Burada Bakara'nın ilk yedi ayeti veriliyor )

  Kur'an surelerden meydana gelmiştir. İman ve küfür, izzet ve zillet gibi birbirinin karşıtıdır. Cennet müminlerin, Cehennem inanmışların yeridir. Bizi bazen korkutan, bazen müjdeleyen, hayrete düşüren, neticede ibadete çağıran bu fevkalade kitabın ana hatlarını, emir ve nehiyler, Yahudi ve Hıristiyanlarda da bulunan meşhur kıssalar, Allah'ı yüceltmenin her çeşidir, sık sık görülen sıfat ve zarf yinelemeleri teşkil eder.

  Bu kitabın her tarihçiye neden büyük bir araştırma görevi yüklediğini bir önemli şahsın ağzından dinleyelim:

  KUR'AN'IN BÜYÜK GERÇEĞİ ÜZERİNE KİMSE HAYRET EDEMEZ

  Hz. Muhammed öncesi zaman cahiliye çağı adlandırılırsa ve hikmete dayalı Aydınlık Çağı'nın İslam'la başladığı kabul edilirse Müslümanlara gücenilemez. Kur'an'ın üslubu onun muhteva ve amacına uygun olarak sert, azametli, korku verici, yer yer çok yücedir. Ayetlerdeki anlamlar birbirlerini açıklar. Kur'an'ın büyük gerçeği üzerine kimse hayret edemez. Neden bu kitap gerçek müminlerce yaratılmamış ve Allah gibi sonsuz kabul ediliyordu? Buna rağmen önceki zamanların daha iyi edebiyat ve yazı türünü tanıyan bazı işlek kafalar şu iddiada hemfikirdiler: Eğer Allah'ın Hz. Muhammed yoluyla irade ve kanunlarını vahyetmesi O'na hoş gelmeseydi, Araplar tedricen kendiliklerinden bu aşamaya, hatta daha yükseğine çıkarlar ve bir arı dilde saf kavramlar geliştirirlerdi.

  Diğer aşırılar Hz. Muhammed'in dil ve edebiyatı telafi edilmez şekilde bozduğunu öne sürüyorlardı. Bir diğer şair ise Hz. Muhammed'in söylediklerinden daha iyisini söyleyeceğini iddia etti. O bazı insanları kendisine inandırdı. Peygamberliğe oynayan bu adama lakabı verilmiştir.

  Kur'an'da daha önce yazılmış olan yerlerin şimdi mevcut olmadığını ileri süren bazı İslamımsı kritikler görülmüştür. Diğer bazı yerler birbiriyle ters düşer gibi görünür yine aynı iddiaya göre. Bundan başka bu bakış sahipleri yazılı nakillerde de kaçınılmayan noksanlar olduğunu ileri sürerler. Kur'an ününü eski nakillere, tanınmış soylara dayandıran bir milletin ihtiyaçlarına uygun ve tamamıyla pratik tedvin ediliş sebebiyle ebediyen en yüksek etkiye sahip kalacaktır.

  Hz. Muhammed masalları bile yasaklamak suretiyle şiire karşı bir eğilimdedir. Olağanla olağanüstü arasında gidip gelen ve gerçeği ihtimallere yer vermez biçimde öne süren bir romantik zeminde sallanan bu saray, sanki bir ipliğe dizilmiş örneklercesine görülen ndakilerin benzerleri olarak Sasaniler zamanında olabildiğinde çoğalmıştır. Onun karakter özelliği geleneklere bağlılık ve bundan dolayı insanı tekrar içine kapatmak değil, aksine kendi dışına, şartsız bağımsızlığa yöneltmektir. Buna göre Muhammed kendisine engel olanları etkilemek istiyordu. O, Tevrat'ın nakillerini ve Allah'a mutlak imana, değişmez itaate ve keza İslam'a dayanan pederşahi ailelerin önemli hayat hikayelerini menkıbelere çevirmeyi bilir. Bu menkıbeler ustaca detaylarla güven, itaat ve imanı içerir. Nuh, İbrahim, Yusuf kıssaları bu anlamda düşünülür ve değerlendirilirse onun mucizelere değer verdiği anlaşılır.

  GOETHE'NİN Hz. MUHAMMED'E YAZDIĞI ŞİİR

  Sevinç sevinç berrak
  Ve yıldız yıldız parlak
  Bir dağ pınarı
  Üstünde beyaz bulutların
  Ve kuytusunda bir yeşil yamacın
  Aziz ruhlar sallamış beşiğini
  Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara
  Raks eder gibi iner mermer kayalara
  Haykırır sevincini semalara
  Dağ geçitlerinde
  Önüne katar renk renk çakılları
  Ve bağrına basar kardeş pınarları
  Çiçeklenir ayak bastığı yerler
  Ve nefesiyle yeşerir çimenler
  Yoldaşı olur şimdi ırmaklar
  Ovaları doldurur gümüş ışıklar
  Bir ses yükselir pınarlardan

  "Kardeş ayırma bizi koynundan,
  Bekliyor Yaratan.
  Yoksa bizi çölün kumları yutacak
  Güneş kanımızı kurutacak
  Kardeş,
  Dağın ırmaklarını, ovanın ırmaklarını
  Hepimizi alıp koynuna
  Eriştir bizi yüce Rabbına
  Ezelî Deryâ'nın yanına."
  Peki, der, dağ pınarı
  Kendinde toplar bütün pınarları
  Ve haşmetle kabarır göğsü, kolları
  Ülkeler açılır uğradığı yerlerde
  Yeni şehirler doğar ayaklarının altında...
  Kulelerin alev zirvelerini
  Ve haşmetli mermer saraylarını
  Bırakıp arkasında
  Yürür mukadder yolunda
  Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak
  İhtişamının şahitleri
  Evlâtlarını Rabbine ulaştırarak
  Karışır İlâhî ummana coşarak!

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir