Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 Adalet Bakanlığı PGM sonuç duyurusunda!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları, 14 Haziran 2021 tarihinde tamamlandı.

Mülakatların tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan adaylar, gözlerini Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

Söz konusu sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adaylar yoğun bir şekilde ''Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

2021 Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları, bakanlığın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, hakim ve savcı alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

2021 HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pandemi nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları, 14 Haziran 2021 tarihinde tamamlandı.

2021 yılı için Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları için henüz resmi açıklama gelmedi. Geçen yıl Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan 55 gün sonra açıklanmıştı.

Öte yandan; Adli Yargı Hakim adaylarının mesleğe kabullerinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.

Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 Adalet Bakanlığı PGM sonuç duyurusunda!

ADLİ VE İDARİ YARGI HâKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.