İşte en büyük korkumuz

İşte en büyük korkumuz

Eurobarometre araştırmasına göre Türkiye'de toplumun yüzde 69'u hükümetin küresel krizle mücadele ettiğini düşünürken AB'de bu oran sadece yüzde 37. Toplumun en büyük endişe kaynağı ise Türkler'de terör, AB ülkelerinde işsizlik olarak öne çıkıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) üye ve aday ülkelerde 30 binden fazla kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği Eurobarometre kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye'de toplumun yüzde 69'u, hükümetin başlangıcından itibaren küresel krizle etkin mücadele ettiğini düşünürken, yüzde 19'luk kesim alınan tedbirleri yetersiz buldu.

TÜRKİYE'DE TERÖR, AB'DE İŞSİZLİK

Eurobarometre anketinde, toplumun en büyük endişe kaynağı Türkiye'de '' terör' ', AB'de ''işsizlik'' oldu. Kamuoyu araştırmasında, ''Ülkenizin karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlar nedir'' sorusuna Türkiye'de yüzde 62'yle ''terör'', yüzde 52'yle '' işsizlik' ' ve yüzde 26'yla ''ekonomik durum'' cevabı verildi. AB vatandaşları ise en büyük sorunlarını yüzde 46'yla ''işsizlik'', yüzde 35'le ''ekonomik durum'', yüzde 24'le ''enflasyon'' ve yüzde 19'la ''yüksek kamu borçları'' olarak sıraladı. Terörden şikayetçi Avrupalıların oranı ise yüzde 2'de kaldı.

ÜLKENİN YÜZDE 45'İ EKONOMİK DURUMU İYİ BULUYOR

Buna mukabil AB vatandaşlarının yüzde 58'i hükümetlerinin krizle etkin mücadele etmediğini belirtirken, aksi yönde görüş bildirenlerin oranı yüzde 37'de kaldı. AB üyeleri arasında krizle mücadele kapsamında hükümete verilen destekte sadece yüzde 73'le İsveç, Türkiye'nin önünde yer alırken bu oran Lüksemburg'da yüzde 68, Almanya'da yüzde 67, Finlandiya'da yüzde 65 ve Danimarka'da yüzde 57 çıktı. Kalan bütün AB üyelerinde hükümetlerin krizle mücadelesine destek yüzde 50 barajının altında kalırken, bu oran borç krizindeki ülkelerden Yunanistan'da yüzde 4, İspanya'da yüzde 12, Portekiz'de yüzde 19, İtalya'da yüzde 21 ve İrlanda'da yüzde 27 oldu. Eurobarometre anketinde, ülkelerinin ekonomik durumunu ''iyi'' bulanlar Türkiye 'de 45 çıkarken, bu oranın AB ortalaması yüzde 27 olarak hesaplandı. 12-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, Türkiye'de halkın yarısı milli ekonominin AB ortalamasından daha iyi durumda olduğunu düşünürken, yüzde 43 aksi yönde görüş bildirdi. 6 ay önce gerçekleştirilen bir önceki Eurobarometre anketine kıyasla Türkiye'nin ekonomik açıdan AB'den iyi durumda olduğunu düşünenlerin oranında 23 puanlık artış dikkat çekti.

HÜKÜMETE GÜVEN YÜKSEK

Eurobarometre kamuoyu araştırmasında, hükümetlere güvenin en yüksek çıktığı ülkeler yüzde 68'le Lüksemburg, yüzde 58'le İsveç ve yüzde 57'yle Türkiye ve Finlandiya şeklinde sıralandı. Türkiye'de hükümete güvenmeyenlerin oranı yüzde 37, görüş bildirmeyenlerin oranı ise yüzde 6'da kaldı AB ortalaması yüzde 28 çıkan hükümete güven oranı, Yunanistan'da yüzde 6'ya kadar geriledi. Parlamentoya güvende de Türkiye yüzde 54'le Avrupa'da üst sıralarda yer aldı.