JGK 5 bin uzman erbaş alımı 2021 başvuru sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı boş kontenjanlara toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvurular tamamlandı. Ardından ise gözler sonuçlara çevrildi.

Başvurularını gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı.

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sözleşmeli uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? soruşları merak ediliyordu.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin duyuru geldi.

Peki JGK 5 bin jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...

2022 yılı Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyuruldu.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Adaylardan 50 Türk lirası sınav ücreti alınacaktır. (Sınav ücretinin hangi hesap numarasına ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.)

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.

Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar sınav ücreti yatırmayacaktır. Başvuru sırasında ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı "Şehit Gazi Yakınlık Belgesi"ni (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Adaylar sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir.

GEREKLİ BELGELER

a. Adaylar seçme sınavlarına gelirken, Tablo-9'da örneği bulunan bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getirecektir.

b. Adaylar sınava gelirken yanlarında;

(1) Başvuru belgesi: İnternetten (https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) yapılan başvuruya ait "Aday Bilgi Formu"nun bilgisayar çıktısı,

(2) Nüfus cüzdanı: Aslı (Yeni çipli kimlik kartı),

(3) Nitelik belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Tablo-3'de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini eğitim gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik belgesini kapalı, bantlı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir).

Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır.)(Nitelik belgesini yanında getirmeyen sözleşmeli erbaş ve erler ile silahaltında bulunan erbaş ve erler sınava kabul edilmeyecektir.)

(4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve sureti, lisans ve ön lisans için YÖK onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti.

(5) Öğrenim Durum Belgesi (diploma), (e-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti)

(6) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi, (Aslı veya e-devlet çıktısı)

(7) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacaklarından; herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları tek hekim imzalı,''Spor yapmasında sakınca yoktur. (Durum bildirir hekim raporu)'' ibareli rapor (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),

(8) Fiziki yeterlilik testi esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya ait olup, adaylar Tablo 6'daki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir.

(9) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev süresini tamamlamış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan birliklerinden alacakları ilk sözleşme belgeleri ile birlikte sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.) İlk sözleşme başlangıç tarihini gösterir belgeyi getirmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

(10) Askerlik hizmetini yapmayanlar için, örneği Tablo-5'te bulunan "Muvafakat Yazısı Örneği"ni (İmzalı olacak ve belge incelemesindeki görevli personele teslim edilecektir) getirecektir.

(11) Sürücü belgesi, spor dalında sertifika, yabancı dil sertifikası vb. belgelere sahip olan adaylar, ayrıca bu belgeleri de sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.

(12) Hangi branşa dair tercih yapılmışsa onunla ilgili istenen tüm belgelerin aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisini getirecektir. Eksik/hatalı belge getirenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

(13) E-devlet uygulamasından alınan karekodlu SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) hizmet döküm belgesi.

(14) Belge incelemesi ve sınav sonucunda 2, 4, 5, 6, 11 ve 13 numaralı belgeler adaya iade edilecektir.