Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltildi
AA

Kamu alacakları için gecikme zammı oranının artırmaya yönelik Cumhurbaşkanı Kararları ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Borçlar kanunu ve Türk ticaret kanunu kapsamında, miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş ödenmesi gereken hallerde uygulanacak faiz oranı 12 puan artırıldı.

Kanuni faiz oranı: Yüzde 24

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yıllık yüzde 24 olarak uygulanmasına karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan tahsilat genel tebliği ile kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun kapsamında, miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş faiz ödenmesi gereken hallerde yıllık yüzde 12 olarak öngörülen faiz oranı yüzde 24'e çıkarıldı.

Yasa kapsamında, Cumhurbaşkanı'nın, söz konusu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde 10'na kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkisi bulunuyor.

Gecikme zammı oranı: Yüzde 4,5

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5 olarak belirlendi.

Söz konusu oran yüzde 3,5 olarak uygulanıyordu.

Tecil faiz oranı: Yüzde 48

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğle yıllık yüzde 36 olarak uygulanan olan tecil faizi oranı, bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yüzde 48 olarak belirlendi.

Tebliğ tarihinden önce tecil edilmiş alacakların faizi: Eski oranlar kullanılacak

Tebliğin yayın tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacakları ile tebliğin yayını tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına, tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)