Kamu muhasebatına ilişkin ret ve iade işlemleri elektronik ortama aktarıldı
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; kamu idareleri, muhasebe işlemleri kapsamındaki nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlardan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iade işlemleri elektronik ortamda yürütülecek.

İşlemler, Genel Müdürlükçe geliştirilen bilişim uygulamaları üzerinden yapılacak

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleriyle merkezi yönetim kapsamında olmamakla birlikte Genel Müdürlükçe geliştirilen bilişim uygulamaları üzerinden ret ve iade işlemlerini gerçekleştiren kamu idareleri bu uygulamaya tabi olacak.

Bakanlıkça muhasebe yönetim sisteminde kamu idaresi defterine harcama birimi adına yapılan tahsilatların, harcama yönetim sistemi üzerinden ilgili kamu idaresinin veya harcama biriminin erişim ve kontrolüne açılması sağlanacak.

Belgeler, ödeme emri belgesine eklenecek

Tahsilatlardan yapılacak ret ve iadeler, harcama birimlerince ilgili mevzuatı gereği düzenlenmesi gereken belgelerin ödeme emri belgesine eklenerek elektronik ortamda muhasebe birimlerine iletilmesiyle gerçekleştirilecek.

Ret ve iade süreci başlatıldığında harcama yönetim sisteminde otomatik ret ve iade belgesi oluşturulacak.

Belge ve ekler elektronik ortamda muhasebe birimine iletilecek

Harcama birimince düzenlenen ret ve iadelere ilişkin ödeme emri belgesi ve eklerinin elektronik ortamda muhasebe birimine iletilmesi üzerine, gerekli kontroller yapılarak muhasebeleştirme işlemleri yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)