Alametifarika nedir
ensonhaber.com

"Tescilli marka", "ticari marka" veya "amblem" gibi isimler de bu anlamda kullanılabilir.

İngilizcedeki ve uluslararası literatürdeki karşılığı ise "trademark"tır. Endüstrilere ve şirketlere değindir, kişilerin özel ürünlerini korumaz.

ALAMET, BELİRTİ VE İZ

Tescilli marka; bir ismin, kelimenin, cümlenin, logonun, sembolün, tasarımın, resmin ya da bunların karışımını temsil edebilir.

Alametifarika (veya alâmet-i fârika) Osmanlıca bir isim tamlaması olup Osmanlıca'ya da Arapça’dan girmiştir. Arapça alamet, belirti, iz anlamına gelir. Farika (veya farik) ise ayıran anlamına gelen bir sıfattır.

Bir ticari malı diğerlerinden ayırmaya yarayacak her türlü isim, resim, çizgi, renk düzenlemesi ve hatta kutu gibi şeyler alametifarika olarak alınabilir. Ancak bunların genel ahlaka aykırı olmaması gerekir. Alametifarika bir ticari malın belli bir işletmede yapıldığını ya da bir işletmece satışa çıkarıldığını belirtmeye yarayan ve o eşya üzerine konulan ayırıcı alamet, işaret ve yazılardır.

GÜNDELİK HAYATTAKİ KULLANIMI

"Alametifarika" ticaret ve hukuk dili dışında gündelik hayatta da mecazi anlamı ile kullanılabilmektedir. Örneğin; bir kişinin kendisi ile özdeşleşmiş bir özelliği, eşyası, kıyafeti veya davranış biçimi onun "Alametifarika"sı olarak nitelendirilebilmektedir.

Örneğin "...başından hiç çıkarmadığı fötr şapkası onun alametifarikası gibiydi" cümlesinde olduğu gibi. Ağdalı bir deyim olduğu için oluşturulmak istenen anlamı kuvvetlendireceği düşünülerek sarf edilmektedir.