Ametal nedir

Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan ametaller vardır. Örnek vermek gerekirse oksijen, azot, hidrojen, klor gibi elementler saf haldeyken, oda sıcaklığında gaz halinde bulunur.

Katı olan ametaller kırılgandır ve şekil verilemez. Mat oldukları için ışığı yansıtmazlar. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Kendi aralarında kovalent bileşikler, metallerle ise iyonik bileşikler oluştururlar.

AMETALLERİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Bileşiklerinde hem pozitif hem de negatif değerlikte olabilirler. Elektron almaya isteklidirler çünkü son yörüngelerinde 5,6,7 elektron barındırabilirler. Doğada moleküler halde bulunurlar.

Ametal nedir