Euro
15.2786
0.23%
Dolar
13.4409
0.12%
Altın
795.9420
0.02%
Borsa
2,042.08
3.14%
Bitcoin
569.789
-1.37%
2ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 2 C

  Anayasa nedir

  • 21.06.2012 - 08:10
  Anayasa nedir

  Anayasa nedir #1

  Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş kurallar bütünüdür. 

  Anayasa ile ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır.Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Devletin temel kanunudur. Vatandaşların temel hak ve görevlerini bildirir.

  Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çoğu ülkede anayasa, yazılı ve bütünsel bir belgedir. Bu tip ülkeler "şekli" anlamda anayasaya sahiplerdir. Oysa İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur. Buna ise "teamüli anayasa" denmektedir. Bu ülkede temel kurumların işleyişi yüzlerce yıllık geleneklere, yasalara ve belgelere göre düzenlenir.

  Ayrıca "anayasalı devlet" ve "anayasal devlet" ayrımına gitmek gereklidir. Bu ayrımda ise şekli anlamda bir anayasası olan devlet bu belgede modern anayasanın gereklerini yerine getirmiyorsa yani devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceği muğlak ve daha da önemlisi kişi temel hak ve özgürlükleri tam anlamıyla güvence altında değilse devlet anayasal bir devlet sayılmamakta sadece anayasa sahibi bir devlet anlamına gelen "anayasalı devlet" sıfatını almaktadır. 
  Buna karşın ister teamüli ister şekli anayasa sahibi olsun eğer bir devlet temel hak ve özgürlükleri güvence altına almış ise bu devlet anayasal sayılmaktadır.
  Son ayrım ise "çerçeve anayasa" ile "düzenleyici anayasa" ayrımıdır.

  Eğer anayasa normlarında devletin temel yapılanması hakkında ayrıntılı bilgilere giriliyor ve düzenlemeler yapılıyorsa bu düzenleyici anayasadır.
  Anayasa normları sadece devletin temel yapılanmasını çiziyor ve düzenlemeyi kanunlara bırakıyorsa bu ise çerçeve anayasadır.


  Türkiye'de ilk anayasa, 1876'da yürürlüğe giren Osmanlı Devleti'nin anayasasıdır. O tarihten Osmanlı Devleti’nin sona erişine kadar anayasaya kanun-i esasi deniyordu. 1876 tarihli Kanun-i Esasi, padişahın yetkilerini kısıtlamamıştı. 
  Yurttaşlara düşünce, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, bireylere dokunulmazlık hakları tanımıyordu. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra, 1909'da bu anayasada değişiklikler yapılarak padişahın yetkileri kısıtlandı. Kişisel hak ve özgürlükler tanındı, basın üzerindeki sansür kaldırıldı. Hükümet artık padişaha değil, meclise karşı sorumluydu.

  Anayasa türleri 

  Yazılı anayasa Yetkili organ tarafından yapılmış ve bir anayasada yer alması gereken kuralları içeren temel belgedir. (Örn: T.C. 1982 Anayasası)

  Geleneksel anayasa 
  Yazılı olmayan, sürekli uygulama sonucu ortaya çıkan anayasadır. (Örn: İngiltere aslında tek ingiltere değildir...Bir devletin geleneksel anayasasının olması, anayasa alanında ortaya çıkan hiç yazılı belge olmadığı anlamına gelmez.Bir görüşe göre töreler de bu kapsama girer

  Yumuşak anayasa 
  Temel bir kaç madde dışında değiştirilebilir maddelerden oluşur

  Katı (Sert) anayasa 
  Bu anayasalar için özel, değiştirilmesi zor yöntemler benimsenmiştir.Bir anayasanın 'sert' olduğunu gösteren özellikler:Değiştirilemeyecek maddeler içermesi (Örn: T.C. 1982 Anayasası)Değiştirilmesi için özel (nitelikli) çoğunluk aranması (3/5, 2/3 gibi)Halkoylaması usulüne yer vermesi

  Çerçeve anayasa Kısa ve öz hükümlerden anayasa. Soyur mahiyettedir. Genel bir çerçeve çizer ve içinin doldurulmasını yasama organına bırakır. Bu anayasayı kabul eden ülkelerde demokrasi köklüdür. Örneğin; 1787 Amerikan Anayasası çerçeve bir anayasadır. Toplam 7 maddeden oluşur. 27 kez değiştirilmiştir.

  Kazuistik anayasa
  Uzun ve ayrıntılı kurallardan oluşan anayasa kesin kuralların belirlendiği anayasadır(Örn.: T.C. 1982 Anayasası)


  Görüş Bildir