Beyin tümörü nedir

Beyin tümörünün her türü kanser değildir...

Beyin tümörleri iki gruba ayrılır:

İyi huylu (benign) ya da

Kötü huylu (malign)

BÜYÜME SEBEBİYLE BEYNE BASKI UYGULAR

Bu tümörler, beynin kendi içinde oluşan tümörlerin yanı sıra çevredeki dokulardan kaynaklanan ve kafatası içine doğru büyüyen tümörleri de kapsar.

Tümör düzensiz bir şekilde büyümeye devam eder ve genişleme, büyüme imkanı olmayan kafatası içerisinde beyin üzerine baskı yapmaya başlar.

İYİ HUYLU TÜMÖRLERDE KANSER HÜCRESİ BULUNMAZ

Genellikle ameliyatla alınır ve çok nadiren tekrarlarlar. Benign beyin tümörlerinin sınırları ve kenarları net olarak görünür.

Çevrelerindeki sağlıklı dokulara sıçramaz ve vücudun diğer yerlerine yayılmaz.

Benign tümörler bazen, beynin hassas bölgelerine baskı yaparak ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir.

Çok nadir olarak benign beyin tümörleri, zamanla malign tümöre dönüşebilir.

Beyin tümörü nedir

KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERDE KANSER HÜCRESİ BULUNUR

Malign beyin tümörleri genellikle daha tehlikeli olup, hayati tehlike oluşturabilir.

Malign tümörler hızla büyüyerek, çevrelerindeki sağlıklı dokulara yayılabilir.

Bazen beynin diğer bölgelerine, omuriliğe, hatta vücudun diğer yerlerine de yayılabilir.

NEDENLERİ NELERDİR?

Beyin tümörünün nedenleri tam olarak bilinmesede aile öyküsünde beyaz ırk, erkek cinsiyet ve radyasyona maruz kalmak önemli risk faktörleri sayılabilir.

Beyin tümörü nedir

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin tümörleri, şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi yaygın belirtilere sahiptir.

Bunun dışında beynin etkilenen bölgesine göre farklı belirtiler ortaya çıkabilir:

"Sağ veya sol vücut yarısında kuvvetsizlik, uyuşma, yürüme bozukluğu, görme kaybı, işitme kaybı, hafıza bozukluğu, konuşmada güçlük, dengesizlik."

ERKEKLERDE DAHA SIK RASTLANIR

Beyin tümörünün toplumda görülme sıklığı 100 bin kişide 3-5 arasındadır. Sarı ırkta ve kadınlara oranla erkeklerde görülme oranı daha çoktur.

Kadınlarda ise iyi huylu olan menenjiom daha çok görülür.

Kötü huylu beyin tümörü daha çok çocuklarda ve 60 yaş üzerinde görülür. İyi huylu beyin tümörü ise geri kalan yaş aralıklarında daha sık karşılaşılır.

Beyin tümörü nedir

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Beyin tümörlerinin tedavisinde temel olarak 3 ayrı yöntem kullanılır.

Bunlar; cerrahi, ilaç tedavisi ve radyasyon tedavisi.

Bu yöntemlerden genellikle cerrahi yöntem ön plandadır. Bunun nedeni; tümörlerin genellikle kafatası içinde beyine baskı yapmaları ve kafa içi basıncı artırmalarıdır.