Glikoprotein nedir
ensonhaber.com

Glikoprotein, kendisine bağlı bir karbonhidrat içeren bir protein molekülü türüdür.

İşlem, protein translasyonu sırasında veya glikosilasyon adı verilen bir işlemde posttranslasyonel bir modifikasyon olarak gerçekleşir.

Glikoproteinler, bakteriden insana kadar pek çok canlıda bulunur ve farklı farklı işlevlere sahiptir.

Canlı organizmalarda bulunan pek çok molekül glikoprotein yapısındadır. Ayrıca protein ve karbonhidratlar glikoproteinleri oluşturur.

Canlı organizmalarda birçok fonksiyonu tamamlayabilirler.

HÜCRELER BİRBİRİNİ TANIR

Bazı hormonlar ve bağışıklık sisteminin bazı kısımları glikoproteinlere dahil olmakla birlikte, karbonhidratlar proteinlerle birleşerek, glikoproteini oluşturur.

Oluşan bu bileşik, hücre zarının yapısına katılır. Hücreye antijenlik özelliği kazandırır. Hücrelerin birbiri ile iletişimini ve hücrelerin birbirini tanımasını sağlar.

Virüs, bakteri ve ilaçlar için reseptör olurlar.

GLİKOPROTEİNLERİN YAPISI

Glikoproteinlerin karbonhidrat kısmında başlıca 7 çeşit monosakkarid (bir çeşit karbonhidrat) bulunur. Bu monosakkaridler, değişik sıralama ve farklı bağ yapıları ile bir araya gelirler ve sonuçta çok sayıda karbonhidrat zinciri yapısı ortaya çıkar.

Glikoproteinlerde yer alan monosakkaridler; glikoz, galaktoz, mannoz, fukoz, N-asetil glikozamin, N-asetil galaktozamin, N-asetilnöraminik asit (sialik asit)'tir.

Bunlardan başka daha az sıklıkla rastlanan arabinoz ve ksiloz vardır.