Hertzsprung - Russell diyagramı nedir

Hertzsprung-Russell diyagramı veya (H-R diyagramı) yıldızların ışınım güçleri, etkin sıcaklıkları gibi özellikleri arasındaki ilişkileri gösteren bir sistemdir. 1910 yılında Ejnar Hertzsprung ve Henry Norris Russell tarafından oluşturuldu.

H-R diyagramı, yıldızların evrimini anlama çalışmalarında önemli bir role sahiptir. Yıldızın grafikteki konumunun değişimi sayesinde yıldızın evrimi takip edilebilir. Ana koldaki yıldızların tayf örneği yatay, mutlak kadri de dikey eksende gösterilir.

YILDIZ EVRİMİ TAKİP EDİLEBİLİR

Başka bir şekli de bir eksene yıldızın etkin sıcaklığını, diğer eksene de parlaklığını koyar. H-R diyagramı, değişik yıldız tiplerini tanımlamak ve yıldız evrimi hakkındaki tahminleri gerçek yıldız gözlemleriyle karşılaştırmak için kullanılır.

Hertzsprung - Russell diyagramı nedir