İstanbul’un fethi nedir

İstanbul’un fethi; 29 Mayıs 1453 Salı günü, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis şehrini Sultan II. Mehmed Han’ın komutanlığında fethetmesidir.

ÇAĞ AÇIP KAPATAN GELİŞME

İstanbul'un fethiyle birlikte Orta Çağ kapanırken, Yeni Çağ'ın da başlangıcı oldu.Tarihteki en önemli devletlerden olan Doğu Roma İmparatorluğu, bu fetihle birlikte sona ermiştir

"O NE GÜZEL KOMUTANDIR"

Hz Muhammed'in, İstanbul'un fethiyle ilgili önemli bir sözü tarih kitaplarından yerini almıştır. Fethi adeta öngören bu söz, dini açıdan hem padişaha hem de orduya güç vermiştir.

"İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. O fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir." sözü hadislerde yer almıştır.

İstanbul’un fethi nedir

YAPILAN HAZIRLIKLAR

İstanbul kuşatmasında kullanılmak üzere büyük toplar yapıldı. Kuşatmaya denizden destek verilmesi için 400 parçalık donanma hazırlandı. Mora’ya bir donanma gönderildi.

Venedik ve Ceneviz’den sonra Eflak, Macaristan, Sırbistan ve Karamanoğulları Beyliği ile barış anlaşmaları yapıldı.

Bizans İmparatorluğu’nun elinde bulunan Misivri, Ahyolu, Vize ve Silivri kaleleri hazırlık sürecinde ele geçirildi. Rumeli Hisarı yapıldı.

İstanbul’un fethi nedir

İSTANBUL FETHEDİLDİ

Fatih Sultan Mehmet, kuşatma başladığında daha 21 yaşındaydı. Genç ve kararlıydı, kendine güvenen azimli bir sultandı.

6 Nisan 1453 tarihinde kuşatmaların başlamasıyla savaş başladı. Papa, Bizans’a tam teçhizatlı 5 yardım gemisi gönderdi.

Gemiler, Osmanlı donanmasını geçerek Haliç’e girdi. Bu arada 2. Mehmet,  karadan Haliç’e 70 parçalık gemi indirdi.

Osmanlı ordusu, 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetti.

İstanbul’un fethi nedir