Juche nedir

Juche nedir

Bu doktrin Kim Il-sung öğretisinin bir parçasıdır. Kelime anlamı ana gövde veya konu olarak Türkçeye çevrilebilir. Ayrıca bağımsız duruş ve kendi kendine yetebilme hali olarak da yorumlanabilir.

Juche, Kuzey Kore lideri Kim Il-sung tarafından 28 Aralık 1955 yılında yaptığı Dogmatizmi yenmek amacıyla ideolojik alanda Juche temelini kurmak başlıklı konuşmasında geliştirilmiştir.

Konuşma bu dönemde Sovyetler Birliğinde gündemde olan stalinsizleşme (destalinizasyon) siyasetlerine bir cevap niteliğindedir.

Juchenin sistematik bir ideolojik doktrin haline gelmesi 1960'lı yıllardaki Sovyet-Çin ayrımının varolduğu siyasal ortamda olur.

Juche kelimesi 1965 yılından itibaren Kuzey Kore eserlerinde İngilizceye çevrilmeksizin geçmeye başlar. Kim Il-sung 14 Nisan 1965 günü juche ile ilgili yaptığı konuşmasında temel prensiplerini açıklamıştır.

Bu prensipler siyasette bağımsızlık (chaju), ekonomide kendi kendine yeterlilik (charip) ve ulusal savunmada kendini koruyabilirliktir(chawi). Kuzey Kore'nin ikinci lideri Kim Jong-il 1982 yılında kaleme aldığı eserde juchenin resmi tanımını yapmıştır. Kendisi devlet ideolojisinin son halinden sorumludur, ayrıca 1996 yılında ideolojiye Songun (önce ordu) siyasetini dahil etmiştir.

Pratik uygulaması

Kim Jong-il'e göre juchenin devlet politikası olarak uygulanması aşağıdaki hususları içerir:

Halk düşüncede ve siyasette özgür (chajusong), ekonomik olarak kendi kendine yeter, savunmada da kendini koruyabilecek durumda olmalıdır.

İzlenen siyaset halkın amaç ve isteklerini yansıtmalı ve bu yolda tüm halk devrim ve inşa süreci için seferber edilmelidir.

Devrim ve inşa süreçleri ülkenin içinde bulunduğu duruma uygun olmalıdır.
Devrim ve inşa sürecinin yapması gereken en önemli görev ise halkı ideolojik olarak birer komünist olarak şekillendirip, onları inşa süreci için seferber etmesidir.

Juche bakış açısı parti ve onun önderine sonuna kadar sadakati gerektirir. Kuzey Kore'de parti Kore İşçi Partisi, onun önderi ise Kim Jong-il'dir. Kuzey Kore resmi tarihine göre juchenin ilk uygulamalarının izi 1956-61 beş yıllık planında görülebilir. Chollima Hareketi olarak da değerlendirilen bu plan Chongsan-ri metodu ile Taean üretim sisteminin doğuşuna öncü olmuştur.

Beş yıllık plan Sovyetler birliği ile Çin arasındaki çatışmadan Kuzey Kore'nin etkilenmemesi için ülkenin ekonomik olarak hızla büyümesine ve ağır sanayileşmesine ağırlık verir. Chollima hareketi Sovyet beş yıllık planlarından esinlenerek merrkezi devlet planlamasını esas alır. Kendi kendine yetebilirlik için çok çaba sarfetse de Kuzey Kore diğer ülkelerden ekonomik yardım almıştır.
Tarihsel olarak bakıldığında ülke en büyük ekonomik desteği 1991 yılındaki çöküşüne kadar Sovyetler Birliğinden almıştır.

Kore Savaşından sonraki dönemde özellikle sosyalist bloktaki kardeş ülkelerden alınan borçlar önemli olmuş 1976 yılına kadar ise Sovyetler Birliğinden sanayi ürünleri tedarik edilmiştir.

1991 yılından sonra sosyalist blok ortadan kalkınca ülke ekonomisi krize düşmüş, kitlesel kıtlığa yol açan sıkıntılar yaşanmıştır.

Yıllar süren zor dönemler süresince Çin Halk Cumhuriyeti ülkeye insani yardım olarak yılda 400 milyar dolarlık yardım yapmıştır.

Ayrıca ülke nükleer programının barışçıl sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan ve Kuzey Kore, Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, ABD ve Rusya Federasyonundan oluşan gruptan yakıt ve teknik yardım almaktadır.