Lut Kavmi nedir

Lut Kavmi, İslam ve Yahudi kaynaklarında adı geçen bir kavimdir. Kendilerine gelen peygamberlerine nispetle bu isim verilmiş, Kuran'da da bu isimle anılmıştır.

M.Ö 5000-4000 yıllarında yaşadıkları varsayılır. Yaşadıkları yerin ise; bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lut Gölü yakınlarında olduğu, arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir.

Bu şehrin, Eski Ahit'te adı geçen 'Sedom' olduğu kesinlik kazanmıştır.

Kuran'a göre bu kavim içinde cinsel sapkınlık olduça yaygındı. Bu sapkınlık ise livata (homoseksüellik) yani erkek erkeğe ilişki biçimidir.

Kuran'da belirtildiğine göre bu sapkınlık, daha önce yeryüzünde hiçbir millette görülmemiştir. Yani bu ilişki biçiminin bu kavimden çıktığı söylenebilir.

Buna dayanarak İslam kaynaklarında bu ilişki biçimine Lutilik de denilmektedir.

Lut Kavmi nedir

LUT KAVMİ NEDEN HELAK OLDU?

Kur’an’a göre de yasak olan aile içi-akraba arası ilişki, zorla cinsel ilişki ve fuhuş, “sapkınlık” olarak nitelendirilerek kavim içerisinde doğal bir hale gelmişti.

Kavim içerisinde tecavüz ve fuhuş normal hale gelmişti.

Lut Peygamber'in gönderildigi kavmin erkekleri, şehre ziyarete gelen tüm erkeklere cinsel tecavüz etmekteydi ve de herkes birbirine ve kendi ailesine tecavüz etmekteydi.

Erkekler, eşleri dışındakilerlede cinsel ilişki yaşıyordu.

Kur’ân’a göre; bu tür sapkınlık ilk defa bu kavim içinde görülmüştür.

Lut Kavmi nedir

LUT KAVMİ NASIL HELAK OLDU?

Allah, Lut peygamberden kavmini uyarmasını istemiş ve o da uyarmış ancak kavmi, Lut peygamberi umursamamıştır.

Allah, kavime tecavüz olaylarını sona erdirmek için erkek kılığında melekler göndermiştir.

Bu olaydan sonra Allah; Lut peygamberin ailesiyle beraber şehirden uzaklaşmasını istemiş, bu arada hiç arkasına bakmamasını, eşinin de helâk olacağını bildirmiştir ve neticede Lut peygamberin eşi de Lut kavmiyle yok edilmiştir.