Euro
10.4574
0.86%
Dolar
8.7707
0.38%
Altın
503.14
1.51%
Borsa
1.397
0.45%
Bitcoin
289.269
-5.06%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

  Spiritüalizm nedir

  Spiritüalizm ya da öte alemcilik terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup, ruhçuluk anlamında kullanılıyor.
  • Detay Haber
  • 25.12.2018 - 11:49
  Spiritüalizm nedir

  Günümüzde dinsel, mistik ve felsefi alanlarda pek çok akım, ekol ve gruplar, kendilerine spiritüalist adını verse de aralarında ilke, görüş ve kavram bakımından önemli farklar bulunuyor. Aralarındaki temel ortak nokta, ruh denilen manevi bir unsurun varlığını kabul etmeleri. Fakat bunlardan bir kısmı, ruhun orijinal ve kendine özgü olduğunu kabul etmez, bir kısmı ruhun sürekli gelişim içinde olduğuna karşıdır, bir kısmı ise ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğini kabul eder. Bu yüzden kimi ansiklopedilerde, spiritüalizm denen ruhçuluk iki kısımda ele alınır.

  Spiritüalizm nedir #1

  FELSEFİ SPİRİTÜALİZM

  Antik çağdan beri pek çok filozof; ruh denilen bir cevherin varlığını savunmakla birlikte, bunlardan bazıları, ruhların kendilerine özgü orijinal cevherler olduklarını kabul etmemişler.

  DENEYSEL SPİRİTÜALİZM

  Platon ve Pisagor gibi filozofların döneminden 19’uncu yüzyıla dek, sistemsiz bir şekilde dalgalanan, reenkarnasyonu kabul eden ruhçuluğun, Fransa’da Allan Kardec tarafından kurulan ilk sistemli biçimi. Fransa gibi kimi Avrupa ülkelerinde spiritizm adıyla da bilinirken, Latin Amerika ülkelerinde ise kurucusuna ithafen Kardesizm adını almış.

  Spiritüalizm nedir #2

  REENKARNASYON İLKESİ KABUL GÖRMÜYOR

  Konu hakkında yeterince bilgili olmayanlar, spiritüalist sözcüğünün kullanıldığı her akım, ekol ve grubun, reenkarnasyonu kabul ettiğini sanıyor. Oysa bu, ruhun varlığını kabul edenlerce kullanılan çok genel bir terim. Örneğin ABD’de adında spiritüalist sözcüğü bulunan sayıları yüzü aşkın Hristiyan kurum, kuruluş, örgüt ve tarikat bulunurken, reenkarnasyon ilkesini kabul etmezler.

  Spiritüalizm nedir #3

  ÖTEKİ DÜNYA VE SONSUZLUK

  Kimileri ise ruhçuluğu, maddeciliğin karşıtı olarak ele alıyor. Bu, felsefi alanda bazı spiritüalist akımlar için geçerli olmakla birlikte, tüm spiritüalist görüşler için geçerli değil. Örneğin, neo-spiritüalizm, ruh ve maddenin ayrılığını değil, birliğini savunur ve materyalist görüşten tümüyle kopuk ruhçuluğu eleştirir. Spiritüalizmin dini anlamı, öteki dünya veya sonsuzluk gibi manevi kavramlarla bağdaştırılabilir. Spiritüalizm anlamı bazı yerlerde ruhçuluk, ruhaniyet, ruhani oluş olarak geçer. Materyalizmin (maddecilik), karşıt anlamı olarak verildiği yerler de vardır. Spiritüalizm büyük dinlerde de yer yer geçmektedir. Bu bağlamda tinselcilik; takva tanrıya giden bir yol olarak da ele alınabilir.

  Spiritüalizm nedir #4

  ANLAŞILIR BİR GERÇEKLİK

  Kimi psikologlar spiritüalizmi, varoluşun en önemli ayrıcalıklarını bilmek, özellikle kişinin kendi varlığının kendi gücünün farkındalığını yaşamak olarak tanımlar. Yani kısaca spiritüalizm, bir insanın, dinsel öğeleri manevi biçimde yaşaması demek değil. İnsan materyalizmden kopuk yaşamaya da bilir. Spiritüalizm kişinin benliğini aşan sanal gerçeklik ve maksimum derecede önemliliği savunur. Kimi kitaplarda da spiritüalizm, maddesel olmayan, madde ötesi ruhsal, fakat anlaşılır bir gerçeklik. Tanrı, varlık, en büyük güç ya da uyanış ve anlayış tanıma gibi konuları ele alır.

  7 MADDE İLE SPİRİTÜALİZM

  Spiritüalizm aslında 7 maddeyle açıklanabiliyor. Buna göre spiritüalizm;

  - Dua, tanrıya inanma, anlama

  - Tanıma, bilme, anlama

  - Maneviyat, inanç

  - Hissetme, geniş düşünme, hoşgörü

  - Dünyayı ve kendini bilerek dış çevreyi doğru algılama

  - Derin saygı ve düşünceli olma

  - Soğukkanlılık ve meditasyon

  olarak tanımlanıyor.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir