Petrol
98.35
4.16%
Euro
18.0984
-0.49%
Dolar
18.5774
-0.04%
Altın
1.012
-1.05%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.923
-2.29%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

  Yasama nedir

  Yasama; Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma anlamına gelmektedir
  • 20.06.2012 - 08:51
  Yasama nedir

  Yasama nedir #1

  Yasama organı nedir?

  Yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir.

  Türkiye'de yasama organı
  Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne aittir. Yasama organı ülkelere göre bir, iki ya da daha fazla olabilir.

  Yasama yetkisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yetkileri nelerdir ?
  1- Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
  2- Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek
  3- Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
  4- Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
  5- Para basılmasına karar vermek.
  6- Savaş ilanına karar vermek.
  7- Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
  8- Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek
  9- Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.
  10- Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.


  Yasama sorumsuzluğu nedir?

  TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden; o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu en kısa tanımıyla milletvekillerinin söz hürriyetini korur.Hayat boyu sürecek olan sorumsuzluk milletvekilini cezai takibatlara karşı mutlak olarak korur. Sorumsuzluğun meclis veya başka bir organ tarafından kaldırılması söz konusu değildir.

  Yasama dokunulmazlığı nedir?

  Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz tutuklanamaz sorguya çekilemez ve yargılanamaz.

  Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlamak kaydıyla anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Seçimden önce veya sonra milletvekiline verilmiş bir ceza hükmünün uygulanması üyeliğin sona ermesine bırakılır.

  Dokunulmazlığı kaldırılan üye tekrar seçilirse başka bir işleme gerek olmadan dokunulmazlığını elde eder.TBMM siyasi parti guruplarından yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz.Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin hangi fiilden yargılanacaksa onunla sınırlı olarak hakkında kovuşturma yapılabilir.

  Sözlükte yasama ne anlama gelmektedir ?
  1- Yasa koyma, teşri.2- Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.


  Görüş Bildir