Barbara Stollberg-Rilinger'ın Kutsal Roma İmparatorluğu Türkçede

Vakıf Bank Kültür Yayınları’nın (VBKY) Türkçe’de ilk kez okura sunduğu Kutsal Roma İmparatorluğu, Avrupa’da yüzlerce yıl hüküm süren etkili siyasal oluşuma dair dilimizdeki ilk çeviri eser olma özelliğini taşıyor.

Berlin İhtisas Araştırmaları Enstitüsü Rektörü Barbara Stollberg-Rilinger’nın yazdığı, Prof. Dr. Mete Tunçay’ın çevirisini yaptığı kitapta örgütlenmenin tüm hatları inceleniyor.

Birliğin yükseliş döneminden kurallarına, üyelerin bağlılıklarından dağılma sürecine dek detaylar aktarılıyor.

NET SINIRLARIN YOKLUĞU

Kutsal Roma İmparatorluğu, Papa’nın 962 yılında Alman kralı diye Sakson Prensi I. Otto’ya taç giydirmesiyle sahneye çıkan güçlü bir organizasyondu.

Günümüzün Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerin topraklarında yer alıyordu.

Ortaçağ boyunca yayılan bu oluşum, Alman devletleri ve şehir devletlerinin sıkı olmayan bir birliği olarak varlığını sürdürdü, Fransız Devrimi ve Napoléon Savaşları sonrası hayatta kalamadı.

Barbara Stollberg-Rilinger'ın Kutsal Roma İmparatorluğu Türkçede

ORDUDA ALMAN GELENEKLERİ

Bu bitişin nedenlerini kitapta sıralayan Stollberg-Rilinger, izleri ve kayıtları okura net ifadelerle aktarıyor.

Kutsal Roma İmparatorluğu hazır bir orduya sahip değildi, net sınırları bulunmuyordu ve düzenli vergi politikaları yoktu. Seçkinler meclisinin belirlediği bir lider etrafında yaşadı, Alman geleneklerini takip etti.

HEM ROMALI HEM ALMAN

Stollberg-Rilinger kitapta, oluşumun detaylarına ilişkin Alman Ulusunun Kutsal Roma İmparatorluğu adının kendisi, bu siyasal kuruluşun bulanık, hatta garip niteliğini ima etmektedir. Romalıydı, aynı zamanda Almandı bir imparatorluktu ama bir yandan da özgül bir ulusa aitti ve her nasılsa kutsal sayılıyordu.

Barbara Stollberg-Rilinger'ın Kutsal Roma İmparatorluğu Türkçede

BÜROKRASİ VE DEVLET

Kutsal Roma İmparatorluğu ne bir devletti ne de bir devletler konfederasyonuydu. Dahası, yazılı anayasası da yoktu. Kitapta "Egemen bir üst otoriteye, merkezi bir yürütme organına, bürokrasiye, kalıcı bir orduya sahip değildi. Kısacası, Kutsal Roma İmparatorluğu, çağdaş devletleri tanımlayan bütün o niteliklerden yoksundu" diyen Stollberg-Rilinger, imparatorluğun geleneğe ve mutabakata dayanan bir siyasal kuruluş olduğunu belirtirken, yapısının kısmen eski görenekler ve usullere, kısmen de üyelerinin arasındaki anlaşmalara dayandığını söylüyor.

Tarihseverler için önemli bir okuma sağlayan bu kitap, ünlü tarihçi Mete Tunçay'ın özenli çevirisiyle ilk  kez Türkçede...

Kitabı satın almak için tıklayın:

D&R