Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü romanını neden çok sevdik

Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarından olan Reşat Nuri Güntekin, pek çok eser kaleme aldı ama Yaprak Dökümü'nün okurlarda bıraktığı etki bambaşka.

Edebiyatta adeta bir çığır açan romanı sevmemizin bazı nedenleri arasında; Türk aile hayatına dair kesitler sunması, ve Ali Rıza Bey''in müşfik bir baba olması, aynı zamanda romanda kendi aile yapımıza uygun motifler bulmamızdır.

Dizilere, tiyatroya ve filmlere konu olan izleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlenen, Türk edebiyatının önemli klasikleri arasında yer alan Yapmak Dökümü'nü günün okuma parçası olarak seçiyoruz.

Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü romanını neden çok sevdik

Sosyo-ekonomik koşullar

Yaprak Dökümü'nde Reşat Nuri Güntekin, bir memur ailesinin gelir darlığı ve ahlâk düşkünlüğü içerisinde parçalanıp çöküşünü, ustalıklı bir dille anlatıyor. Toplumsal yönü ağır basan bir roman.

Eski görenek ve ahlâk anlayışına bağlı kalan bir küçük bürokratın, değişen sosyo-ekonomik koşulların berillediği yeni hayatını yadırgaması başarıyla sergileniyor.

Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü romanını neden çok sevdik

Sayfa: 135

Bir ailenin çöküşü

Cumhuriyetin ilanından sonra kendine Batılı olarak bakmaya çalışan Türk toplumunun, Batılı toplum ve kendi toplumu arasında yaşanan kültür farkını da ortaya koyan roman, bir memur ailesinin bu yeni Batılı tarzla karşılaşmasından doğan sorunları, etik değerlerin kayboluşunu ve bu ailenin çöküsünü dramatik fakat gerçekçi bir şekilde ele alır.