Gemilerin dışarıya su dökmesinin sebebi bakın neymiş…
ensonhaber.com

Gemilerin dışarı döktüğünü herkes fark etmiştir. Bu işlemin neden olduğu hakkında çoğu kişinin herhangi bir fikri olmasa da aslında tamamıyla güvenlikle alakalıymış.

Sadece bir de değil birkaç farklı sebepten dolayı bu işlemi yapması gereken gemiler eğer dışa su dökmezlerse güvenli bir şekilde çalışamazlarmış.

için olmasının dışında da sebepleri olan gemiler bakın ne suyunu başka hangi sebeplerden dolayı dışarı döküyorlarmış.

O suları döküyorlarmış…

Gemilerden dışarı atılan sular iki ayrı isimle biliniyormuş. Biri sintine suyu diğeri ise balast suyuymuş. Dökülen sintine suyu, gemilerin alt kısmında özellikle makine dairesi ve diğer kısımlarda toplanan yakıt, su ve yağ gibi maddelerin karışımına deniyor. Geminin dengeli ve güvenli bir şekilde seyir yapabilmesi için bu suyun dışarı atılması gerekiyor.

Sintine suyunun yanı sıra bir de gemilerin dengede kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan balast suları var. Gemiler, yüklerini boşalttıkları zaman dengelerini korumak adına balast tanklarına su alıyorlar ve yüklerini aldıktan sonra suyu tekrar denize döküyorlar. Böylece denge sağlanıyor.

Sintine ve balast sularından hariç bir de kondens ve güverte yıkama suları da dışarı atılan sular arasında yer alıyor. Kondens suyu ise, geminin motoru ve diğer makineler çalışırken yoğuşma ve buharlaşma ile ortaya çıkan sudur. Ve bu suyunda diğer sular gibi dökülmesi gerekiyor ki motor verimli bir şekilde çalışsın ve paslanmasın.

Son olarak gemiden dışarı atılan suların arasında bir de güverte yıkama suları yer alıyor. Geminin güvertesi yıkanırken kullanılan su, hijyen ve güvenlik açısından denize boşaltılıyor. İşte, gemiler tam da bu sebeplerden dolayı düzenli olarak dışarı su dökerler.