Kurban ne zamana kadar kesilir? İşte son kesim vakti...
ensonhaber.com

ibadeti, İslam dininde önemli bir ibadet olup, Allah'a yakınlaşmak amacıyla belirli zamanlarda belirli hayvanların (genellikle koyun, keçi, sığır veya deve) kurban edilmesiyle gerçekleştirilir.

Kurban ibadeti, Kurban Bayramı'nda (Zilhicce ayının 10. günü) yapılır ve bu ibadet Hz. İbrahim'in (AS) Allah'a olan bağlılığını ve teslimiyetini simgeler.

Kurban kesimi, Kurban Bayramı'nın birinci gününden başlayarak üçüncü günün akşamına kadar yapılabilir. Bu günler, Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günleridir.

Bu yıl Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilmektedir. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler, kurban kesim vakitlerini öğrenmek istiyor.

Kurban ne zamana kadar kesilir? Son gün kurban kesilir mi? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? İşte son kurban kesim saati...

Kurban kesim vakti ne zaman biter

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).