Anayasa Mahkemesinden Fiyat İstikrarı Komitesi kararı
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, fiyat istikrarının kalıcı olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla 2021'in Haziran ayında Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu.

CHP, 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde açtı.

Buna karşın Anayasa Mahkemesi, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle getirilen Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluşu, üyeleri, görev ve yetkileri ile işleyişini düzenleyen hükümlerin iptal istemini reddetti.

Yetki belirsizliğine ve karmaşasına yol açtığı öne sürülmüştü

Dava dilekçesinde, dava konusu kuralın Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlama yetki ve görevi ile bu kapsamda uygulanacak para politikası araçlarını belirleme yetkisini anlamsız kıldığı, bu itibarla Merkez Bankasının bağımsızlığının ortadan kaldırılması suretiyle yetki belirsizliğine ve karmaşasına yol açtığı belirtilerek, kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptal istemini reddetti.

"Komite, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi amacıyla kuruldu"

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanan kararının gerekçesinde, dava konusu kuralla Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluşu, üyeleri, görev ve yetkileri ile işleyişinin düzenlendiği, komitenin fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğunun hükme bağlandığı aktarıldı.

"Kuralların kamu yararı dışında başka bir amaç güttüğü söylenemez"

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

Kurallarla anılan hususların herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve net olarak düzenlendiği gözetildiğinde kuralların belirsiz olduğu söylenemez. Kurallarla, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çeşitli önerilerin geliştirilmesi, fiyat istikrarını tehdit eden unsurlara karşı tedbirlerin alınması ve bunların uygulanması amaçlarına yönelik olarak idari bir birimin kurulmasının, yapısının, görev ve yetkilerinin belirlenmesinin, sekretaryasının işleyişinin düzenlenmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralların kamu yararı dışında başka bir amaç güttüğü söylenemez.

"Komiteye verilen görev, Anayasa çerçevesinde kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında"

Gerekçede, bu bağlamda fiyat istikrarının sağlanması hususunda uygulanacak araç ve yönteme ilişkin zorunluluk öngören bir anayasal hükmün bulunmadığı gözetildiğinde komiteye verilen fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlama şeklindeki görevin Anayasa'nın 167. maddesiyle öngörülen yükümlülük çerçevesinde kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında kaldığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)