AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Şimşek, toplantıda küresel büyüme ile birlikte Türkiye'nin büyüme verilerini aktardı. Küresel ticaretin geldiği noktayı gözler önüne seren Bakan Şimşek, bu alanda 2023 yılında 2022 yılına göre gerileme yaşandığını dile getirdi.

Konuşmasında para politikasının Merkez Bankası’nın uhdesinde olduğunu belirten Şimşek, parasal sıkılaşmanın enflasyonu çıpalayıncaya kadar devam edeceğini aktardı.

Şimşek, 2023 yılının Türkiye ekonomisinde önemli bir yıl olduğunu ve OECD ülkeleri içinde gelişme kaydettiğini belirterek, 2024 yılı için ise şu öngörüsünü paylaştı:

Türkiye’de büyüme 2023’te güçlü seyretti. Büyüme kompozisyonu ikinci yarıda dengeliye doğru döndü. Son çeyrekte de bu devam etmiştir. Türkiye ekonomisi OECD’ye göre 1,5 katından daha fazla büyüdü. Yeniden dengelenme büyümesi gördük. Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var. İşsizlikte azalma var. 2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz.

"Kredi notunda artış bekliyoruz"

Yıllık enflasyondaki hızlı düşüşlerle birlikte, beklentilerinde de hedefe doğru yakınsama görüleceğine inandıklarını ifade eden Şimşek, bu konuda şu açıklamada bulundu:

Dezenflasyon programı, Türkiye'de makro finansal istikrarı sağlamamızda yardımcı oldu. Yani programın ortaya konulmasıyla birlikte öngörülebilirlik nispeten arttı. Kredi notunda artış bekliyoruz. Görünümde artışlar başladı. Uzun vadeli finansmana erişim başladı. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini atmaya başladık.

"Kur oynaklığı azaldı"

Ekonomi programından sonuç almaya başladıklarını belirten Şimşek, Türkiye'nin risk priminin 700 seviyelerinden 300'e kadar indiğini, kur oynaklığının azaldığını söyledi. Şimşek, seçim sonrası programa içeride ve dışarıda güvenin daha da pekişeceğini dile getirdi.

Şimşek, “İç talep ılımlıya dönecek, cari açıkta düşüş devam edecek, kur oynaklığı azaldı.” diyerek, sunumundan önce katılımcıların kur öngörülerine dair bir çalışmayı incelediğini ve bu kur öngörülerini destekleyen hiç bir unsur olmadığını da konuşmasına ekledi.

"Not görünümünde iyileşme başladı"

Ekonomide dengelenmenin başladığına işaret eden Şimşek, şu ifadeyi kullandı:

Net ihracatın pozitif katkıya, iç talebin de ılımlıya döndüğü bir dönemin arifesindeyiz. Cari açıkta yıllık bazda düşüş başladı, devam edecek. Yıllık enflasyonun düşmesiyle beklentilerde iyileşme hızlanacak. Not görünümünde iyileşme başladı. Henüz not artışı yok ama gelecek, buna inanıyoruz.

"Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek"

Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüş devam edeceğini belirterek, bu konda gelinen aşamayı ve hedefleri konuşmasında şöyle aktardı:

Bütün dünyada para politikası gecikmeli bir aktarım mekanizması olarak çalışır. Dolayısıyla bu enflasyon düşecek ama yılın ikinci yarısında. Siz tedbir alıyorsunuz, daha sonra yansıyor. Bütün dünyada böyle. Bu yıllık enflasyon düşecek ama yılın ikinci yarısında. Aylık enflasyon düşmeye başladı.

"Tek haneyi 2026’nın sonunda öngörüyoruz"

Dezenflasyonu sadece para politikasıyla değil maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklemek lazım. Tek haneli enflasyonu 2026’nın sonunda öngörüyoruz. Bizim hedeflerimiz dünya ile uyumlu görülüyor.

"Enflasyonda aylık artışlar program hedefimizle uyumlu gidiyor"

Yüzde 65’lik enflasyon son 12 aylık enflasyondur. Önümüzdeki enflasyonu farklı görmemiz lazım. Aylık artışlar program hedefimizle uyumlu gidiyor. Ocak ayı istisna. O her sene aynıdır. Programın nokta hedefi yüzde 36. Onun etrafında yüzde 30 ile 42 arasında bir belirsizlik bandı var. Son aylarda bu hedefle uyumlu gidiyor. Önümüzdeki döneme de bir değişiklik öngörmüyoruz. Biz beklentilerinin de hedeflere doğru yakınsama ihtimalini yüksek görüyoruz.

"Hedef bütçe açığını, milli gelire oranını yüzde 3'ün altında tutmak"

Şimşek, bütçe açığının, deprem harcamaları hariç, milli gelire oranını yüzde 3'ün altında tutmak için çalıştıklarını belirterek, bu yıl da bu hedefle uyumlu olmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Küresel ekonomi Türk ekonomisini etkiliyor"

Bakan Şimşek, küresel ekonominin Türkiye'yi etkilediğini aktararak, küresel finansal koşullarda bir gevşeme öngörüldüğünü dile getirdi. Şimşek, sunumunun başında dünyada yaşananları aktardı. Şimşek ayrıca, Türkiye'de Orta Vadeli Program'da öne çıkanları paylaşarak, programa uyumlu hareket etmenin ülkeye ve ticaret yapanlara yararlı olacağını savundu.

ABD ve Çin örnekleri

Şimşek, 2024 yılında küresel finansal koşulların daha destekleyici olmasının beklendiğini dile getirerek, dünyada enflasyon ve büyüme eksenindeki ABD, Avrupa ve Çin örneklerini anlattı. Bakan Şimşek, ABD’nin enflasyonunun düşmesi örneğini verirken hane halklarının tasarruflarının önemine dikkati çekti.

Küresel ekonomide 2024’te bir toparlama olacağını dile getiren Şimşek, Avrupa’da finansmanın bankacılık sektöründen temin edildiğini de dile getirdi.

"2024 ilerleme sağladığımız bir yıl olacak"

Rezervlerin arttığını, kredi puanlarının yükseldiğini, kredi risk priminin düştüğünü, kur oynaklığının azaldığını ve büyümenin arttığı aktaran Bakan Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar:

Dezenflasyon Programı Türkiye'de makro finansal istikrarı sağlamamızda yardımcı oldu. 2024, programımız açısından sonuçları almaya başladığımız, hissedilebilir, görülebilir ilerleme sağladığımız bir yıl olacak.

İhracattaki durgunluğun sebebi

İhracattaki durgunluğun ana sebebi en büyük ticaret ortağımızda büyümenin yüzde 3,6'dan yüzde 0,6'ya gerilemiş olmasıdır. Avrupa Birliği'ndeki (AB) kademeli toparlanma ihracat beklentilerine olumlu yansıyacaktır. Net ihracatın etkisini eksi olmaktan çıkartmamız lazım.

"Türkiye için büyük fırsatlar var"

Avrupa Birliğine entegrasyonumuz var. Bizim için önemli bir avantaj. OVP'ye sahip çıkarak bu kadar zorlu küresel koşulların, yeni normal olduğu dönemde, 'Türkiye için bu koşulları nasıl fırsata çeviririz' derdindeyiz. Orta Vadeli Program'ı başarıyla, sabırla, kararlılıkla uygulayabilirsek, Türkiye için çok ciddi fırsatlar var.

"Kamu harcamaları resyonelleşecek"

Kamu harcamalarının rasyonelleşme çabalarımız devam edecek. Daha adil bir vergi tabanı arzuluyoruz. Kayıt dışılığın azaltılması 2024 ve sonrası için en önemli eksenlerimizden biri olacak.

Türkiye'de borçluluk oranı

Küresel borcun milli gelire oranı artıyor. Küresel borcun yüzde 333 olduğu tanıma göre Türkiye'nin borçluluk oranı yüzde 117.

"İklim krizi büyümeye etkili"

Küresel ısınma, iklim krizi, bu sene en sıcak yıl olacak, küresel ısınmada rekorların kırıldığı bir yıl, küresel ısınma bir realitedir, iklim krizi ile karşı karşıyayız. Fosil yakıtlarda gereken önlemler alınmazsa zorlanacak. Küresel iklim krizi engellenemezse büyümeyi de olumsuz etkiler.

"Altın talebinin ılımlı hale dönmesiyle birlikte cari açık azalacak"

30 milyar dolar altın ithalatı rekor kırdı. Türkiye’de Para ve maliye politikasındaki sıkılaşmayla, altın talebinin ılımlı hale dönmesiyle birlikte cari açık azalacak. Yüzde 2,5 civarında sürdürülebilir bir patikaya ulaşacağına inanıyoruz. Enerjide dışı bağımlılığı azaltmak için çalışılıyor.

Ulaşıma yatırım

Ben MÜSİAD üyelerin yerinde olsam 'bütün sanayi üstlerini demir yolu ile limanlara bağlayın' derdim. Demir yollarına 70 milyar dolarlık yatırım alanı oluşturacağız. Eğer OSB’lerden çıkan mallar demir yolu ile limanlara ulaştırılabilirse daha kazançlı olunacak.

"Destekler artacak"

2,2 trilyon liradan, istihdamı, üretimi, yatırımı AR-GE'yi toplumun dezavantajlı kesimlerini desteklemek için 2024 yılında vergiden vazgeçeceğiz. Yüksek teknoloji yatırımlarına destek vereceğiz.

İhracata yönelme önerisi

Bakan Şimşek, fiyatta istikrar ve yüksek büyüme amacına ulaşmada para politikasının yapısal reformlarla destekleneceğini belirterek, MÜSİAD üyelerine sadece iç talep ile yetinmeyerek ihracata yönelmelerini önerdi.

"Adil gelir dağılımını sağlamak için fiyat istikrarı gerek"

Bakan Şimşek, fiyat istikrarının önemini de şu sözlerle anlattı:

Enflasyonun inişli çıkışlı olduğu ülkelerde iş yapmak zor. Yatırım çekmek için fiyat istikrarına ihtiyaç var. Enflasyonun düşük tek haneye olduğu alan fiyat istikrarı ile sağlanıyor. Kaynaklarımızı verimli alanlara yöneltmek için fiyat istikrarına ihtiyaç var. Türkiye’nin risk primini düşürmek ve adil gelir dağılımını sağlamak için fiyat istikrarına ihtiyaç var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)